Oppdraget vårt – hvordan jobber vi får å løse det

Faglig forankring

Lise og Monikas greier

KBP

Brukermedvirkning

Som en del av kunnskapsbasert praksis er brukermedvirkning

 

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD)