Organisering

Frambu er en stiftelse, som har et eget styre. Det er stiftelsen som ansetter Frambus direktør.

Stiftelsen Frambu er også en del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD). Dette er en kompetansetjeneste som ligger i spesialisthelsetjenesten og driver etter forskrift 1706 av 2010.

Som kartet under viser, har Stiftelsen Frambu en rammeavtale med Helse Sør-Øst om å drive kompetansetjenester etter oppdrag fra NKSD. For dette får vi en årlig rammebevilgning fra Helse Sør-Øst.

Direktør Kristian E Kristoffersen leder Frambu, som har fire avdelinger.

Frambus organisasjonskart
Organisasjonskartet per 31.12.2019

 

Avdelingene

Frambu ledes av direktør Kristian E. Kristoffersen i samarbeid med avdelingslederne fra hver av Frambus fire avdelinger:

Fagavdelingen
Avdelingen er tverrfaglig sammensatt og har ansvaret for det faglige innholdet i diagnose- og temainformasjon på nett og i trykksaker, informasjons- og veiledningstjenester, både administrative og faglige tjenester knyttet til kurs og veiledningstjenester, og forsknings- og utviklingsarbeid. Avdelingen ledes av Simen Stokke.
Avdeling for tjenesteinnovasjon, kommunikasjon og teknologi (Innovasjon)
Avdelingen har blant annet ansvar for Frambus nettsted og kontoer i sosiale medier, kommunikasjonstjenester, videokonferanser, e-læring, synliggjøring, IKT og resepsjonen. Avdelingen ledes av Kari Hagen.
Avdeling for miljøarbeid, opplæring og tilrettelegging (MOT)
Avdelingen driver virksomheten i Frambus barnehage og skole.  Avdelingen ledes av Karsten R Barton.
Avdeling for drift og administrasjon
Avdelingens oppgaver er kjøkken, renhold, vedlikehold og eiendomsforvaltning. Avdelingen ledes av Geir Andreassen.

 

Verneombud og tillitsvalgte