Modul 1: Informasjon om diagnosen (medisinsk + ernæring)

Læringsmål: 

  • Kjenne til hvordan PWS oppstår 
  • Kjenne til typiske trekk ved PWS 
  • Kjenne til medisinske oppfølgingsbehov og hvordan de påvirker skolehverdagen 
  • Ha kunnskap om medisinske faresignaler ved PWS 
  • Kjenne til hvordan energibehovet endrer seg ved PWS 
  • Kjenne til maten innvirkning på liv og tankegangen hos en elev med PWS 
  • Ha kunnskap om løsninger for mathåndtering 

Innledning: 

Diagnosen Prader-Willis syndrom vil gi noen helseplager og andre fysiske utfordringer. I denne modulen skal vi gå gjennom årsak og kjennetegn og utfordringer knyttet til mat i forhold til elever med PWS.