Modul 2: Fysisk og psykisk helse (motorisk utvikling og fysisk aktivitet + utviklingsforstyrrelser og psykisk helse)

Læringsmål: 

  • Ha kunnskap om hvorfor fysisk aktivitet er nødvendig for helsen til elever med PWS 
  • Ha kunnskap p, hvordan tilrettelegge, gjennomføre og motivere for daglig fysisk aktivitet 
  • Kjenne til hvordan fysioterapeut kan kontaktes for veiledning og oppfølging 
  • Kjenne til ulike eksempler på treningsprogram for elever med PWS 
  • Kjenne til risikoen for ulike utviklingsforstyrrelser og psykiske tilleggslidelser hos elever med PWS 
  • Kjenne til typiske trekk og kjennetegn ved disse utviklingsforstyrrelsene og psykiske tilleggslidelsene 
  • Kjenne til forskjeller mellom typiske PWS-atferd og psykisk sykdom 
  • Kjenne til forebygging og ulike tiltak ved utviklingsforstyrrelser og psykiske tilleggslidelser 

Innledning: 

I denne modulen vil vi se på både fysisk og psykisk helse. Vi skal gå inn på både nødvendigheten og hva man skal være oppmerksom på når det gjelder fysisk aktivitet og risiko og tilrettelegging i forhold til både utviklingsforstyrrelser og psykiske tilleggslidelser.