Modul 3: Tilrettelegging for læring (kognitiv utvikling -skolefaglig fokus- , matrelatert adferd og utfordrende adferd, kommunikasjon, sosial kompetanse )

Læringsmål:  

  • Ha kunnskap om evneprofilen til elever med PWS 
  • Ha kunnskap om hvordan man kan tilrettelegge for læring for elever med PWS 
  • Ha kunnskap om hvordan matrelatert atferd kan påvirke skolehverdagen til elever med PWS 
  • Kjenne til typiske atferdstrekk ved PWS 
  • Ha kunnskap om hvordan man håndterer en krisesituasjon 
  • Ha kunnskap om kommunikasjon med elever med PWS 
  • Kjenne til utfordringer rundt sosial kompetanse for elever med PWS 

Innledning: 

I denne modulen vil vi gå inn på flere aspekter som handler om tilrettelegging for læring. Vi vil se på kognisjon og hvordan holde et skolefaglig fokus. I tillegg vil vi ha en gjennomgang av både matrelatert atferd og annen utfordrende atferd og hvordan det kan påvirke skoledagen til elever med PWS. Til slutt i modulen vil vi se på kommunikasjon og sosial kompetanse i forhold til elever med PWS.