Avsluttende refleksjonsoppgave til kurset “Hvordan tilrettelegge skolehverdagen for elever som har Duchennes muskeldystrofi?”

Når du har sendt inn refleksjonsnotatet vil fagansvarlig gjennomgå besvarelsen og oversende kursbevis.

Trykk her for å skrive refleksjonsnotatet.

Hvis du har spørsmål ta kontakt med kommunikasjonsrådgiver Christoffer Hals på epost: chh@frambu.no.