Del 1 – Kort informasjon om diagnosen Duchennes muskeldystrofi

Læringsmål: 

Få kunnskap om hovedtrekkene ved diagnosen Duchennes muskeldystrofi, og få vite om noen medisinske utfordringer.

Hva er Duchennes muskeldystrofi?

I videoen nedenfor forklarer spesialist i barnesykdommer, overlege Ellen J. Annexstad, om årsaken til Duchennes muskeldystrofi og noen medisinske utfordringer du bør vite om.