Oppsummering og nyttige lenker

I dette kurset har du lært om:

  • hva AT, ataksia telangiectasia, er og hvilke medisinske utfordringer det gir
  • din rolle som assistent og hva som kan forventes av deg
  • hvordan foreldre kan ha det, og hvordan dette kan påvirke hvordan de fremstår i møte med deg
  • hvordan du kan bidra til å ivareta de psykososiale behovene til barn som har AT

Vi håper dette kurset har gitt deg økt bevissthet rundt egen rolle. Når du er trygg i jobben din, klarer du å ivareta de psykososiale behovene til barn som har AT på en best mulig måte.

Tilleggslitteratur

I listen under finner du lenker til mer informasjon som kan være nyttig for deg i din jobb som assistent for barn som har AT.

Evaluering av nettkurset

Vi setter stor pris på om du tar deg tid til å svare på en kort evaluering av nettkurset.