Psykososiale forhold

Etter at du har fullført dette kapittelet skal du:

  • være bevisst din egen rolle som assistent til et barn som har AT
  • vite hvordan du kan bidra til å ivareta barnets psykososiale behov i hverdagen

Suksess og nederlag

Alle som jobber med barn og ungdom blir vitne til deres suksesser og nederlag, deres gleder, sorger og frustrasjoner.

Det lett å tenke at du må gjøre noe ekstra, være litt «psykolog», for de barna du vet vil oppleve flere nederlag, fordi kroppen gradvis blir svekket.

Det skal du ikke være.
Du skal ivareta dette barnet akkurat som du ville ivaretatt et hvilket som helst annet barn.

Temaene som barnet kan komme til å ta opp med deg når det er trist eller sinna, kan være vanskelig for deg å møte. Hvordan skal du reagere? Hvordan skal du svare?
Her er noen råd til deg:

En god hverdag

En god hverdag er viktig for å styrke den psykiske helsa og forebygge dårlig helse hos barn og ungdom som har AT. Et godt samspill med andre, mestringsopplevelser og en inkluderende hverdag, er grunnleggende for deres psykiske helse akkurat som det er for alle andre barn.  Det er likevel noen viktige tips vi vil du skal ha med på veien.

3. Finn rollene til barnet
Alle barn fyller ulike roller, men for noen barn kan rollene være litt vanskeligere å finne. Hjelp barnet å finne en plass i klassen hvor hun savnes når hun er borte, hvor hun bidrar i oppgaver, lek og timer og ikke kun er en tilskuer.