10. Bruk av assistanse og hjelpemidler i skolen

For noen barn med sjeldne diagnoser innebærer er det i overgangen fra barnehage til skole behov for å utarbeide en plan for bruk av hjelpemidler og assistanse i skolehverdagen. Dette kan innebære en kartlegging av behov for hjelpemidler og assistansebehov, samt tilrettelegging og tilpasning av omgivelsene

Her hører du ergoterapeut Solvor Skaar på Frambu snakke om dette.