11. Helsehjelp i barnehage og skole

Barn og unge med sjeldne diagnoser kan i likhet med andre barn med funksjonsvariasjoner, ha behov for hjelp i skolen for å opprettholde helse og skape vekst og utvikling.

I planleggingen av skolestart er det nødvendig å vurdere om barnet har behov for helsehjelp i skolen og eventuelt hvilken type helsehjelp som er nødvendig.

Monica Andresen, spesialpedagog på Frambu, snakket om: 

  • Hva helsehjelp i barnehage og skole kan innebære.
  • Hva lovverket sier om utøvelse av helsehjelp innenfor barnehagens og skolens rammer.
  • Betydningen av samarbeid mellom opplæringssektoren og helse- og omsorgssektoren.