4. Ansvarsgruppe og IP

Ansvarsgruppe

Barnets behov må komme fram når dere planlegger skolestart. Her har ansvarsgruppen en særlig viktig rolle.

Ansvarsgruppen skal:

  • Sikre en helhetlig vurdering av barnet.
  • Avklare hva som må på plass, før skolestart.
  • Sikre nødvendige henvisninger til andre aktuelle fagpersoner og instanser for nødvendige utredninger.

IP – Individuell plan

Dersom barnet har behov for koordinerte tjenester bør planleggingen av overgangen fra barnehage til skole være en del av en IP, individuell plan.

I planen skal det tydelig fremkomme hvem som har ansvar for hva, og når det skal gjennomføres, for eksempel om barnet har medisinske behov som må ivaretas i skoletiden. Har barnet behov for større fysiske tilpasninger, start planleggingen allerede to år før skolestart.