9. Informasjon til andre

Når et barn skal over på en ny arena, må foreldre ofte ta stilling til om det er behov for å informere jevnaldrende og deres foresatte.

  • Skal vi informere andre barn og foreldre?
  • Hva bør vi informere om?
  • Hvem skal informere?

Foreldre kan være redd for at barnet deres blir stigmatisert og ikke sett som den de er, som enkeltindivid med ulike egenskaper og ressurser. Foreldre må få mulighet til å snakke om det å informere medelever med tjenesteytere som er involvert i overgangen.

Åpenhet gir større forståelse

Frambus erfaring er at åpenhet om diagnosen eller symptomer, ofte kan bidra til større forståelse for barnets behov, bedre tilrettelegging og større trivsel. Dette gjelder både for barn med diagnoser som innebærer alvorlige medisinske og sammensatte utfordringer og for de barna med mer skjulte symptomer.

Foreldre og barnet selv skal alltid være involvert, og det er de som skal styre hva som blir gitt av informasjon og til hvem. Hva som er viktig å informere om vil kunne variere over tid, skolen bør derfor ta opp spørsmålet om informasjon til andre, med jevne mellomrom.