6. Forbered foreldrene

Foreldre til barn med sjeldne diagnoser kan føle behov for hyppigere kontakt med skolen enn det som er vanlig. Samarbeidet mellom foreldre og skole er viktig, og foreldre kan selv ta kontakt med skolen.

Lag avtaler!
Hvor ofte skal hjem og skole ha kontakt?
Hvordan skal kontakten foregå?

Et tidlig møte

Foreldre til barn med sjeldne diagnoser, som mange andre foreldre, bekymrer seg for skolestart. Det kan være en god hjelp i overgangsfasen med et tidlig besøk på skolen. Der kan foreldrene dele sine bekymringer. For skolen kan det være vanskelig å svare lang tid i forveien av skolestart, men bare det at foreldrene får sagt noe om hva de er opptatt av og blir ønsket velkommen til å drøfte dette med skolen, vil kunne dempe noe av bekymringen.

Rektors huskeliste

  • Invitere foreldre og barn til et besøk på skolen.
  • Vis foreldre og barn rundt på skolen. Hvilke fasiliteter har vi?
  • Hvordan har vi gjort det tidligere, når vi har hatt barn med en sjelden diagnose?
  • Kan andre foreldre, som har vært igjennom denne prosessen tidligere, være en støtte for disse foreldrene?