Helsehjelp i barnehage og skole

Barn og unge med sjeldne diagnoser kan i likhet med andre barn med funksjonsnedsettelser, ha behov for hjelp i skolen for å opprettholde helse og skape vekst og utvikling.  

I planleggingen av skolestart er det nødvendig å vurdere om barnet har behov for helsehjelp i skolen og eventuelt hvilken type helsehjelp som er nødvendig. I videoen under hører du spesialpedagog Monica Andresen på Frambu snakke om hva helsehjelp i barnehage og skole kan innebære, hva lovverket sier om utøvelse av helsehjelp innenfor barnehagens og skolens rammer, samt betydningen av samarbeid mellom opplæringssektoren og helse- og omsorgssektoren.