Klikk her for informasjon om Frambus tilbud i koronatiden

Nyheter

Skoleelev med Smith-Magenis' syndrom

Utfordrende atferd hos elever med Smith-Magenis’ syndrom

Personer med utviklingshemning har økt risiko for å utvikle utfordrende atferd. Barn med Smith-Magenis’ syndrom har en kompleks atferdsprofil som kan ha negativ innvirkning på den enkeltes læringsevne og være utfordrende for skolens ansatte å håndtere. Det går frem av en ny artikkel skrevet av blant annet spesialpedagog Heidi E. Nag fra Frambu.

30.06.2020

Smitteverntiltak på kurs på Frambu

Frambu åpner opp igjen for kurs til høsten, og vi gleder oss til å ta i mot alle dere som kommer hit på en smittevernforsvarlig og trygg måte. Her forteller overlege David Bergsaker noen av tiltakene vi har satt i verk.

30.06.2020

Illustrasjon av en person som holder opp paragraf-tegn

Høring om utredning om ny opplæringslov

Denne våren har opplæringslovutvalgets utredning om ny opplæringslov og overordnede prinsipper for opplæring i grunnskole og videregående skole vært på høring. Frambu og Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser har sendt inn våre innspill til forslagene. Les mer om disse her. 

30.06.2020

To ungdommer som tuller og ler

Kurs for ungdom med en sjelden diagnose

Norge åpner sakte opp igjen etter korona-dvalen og fra slutten av august starter vi opp med kurs på Frambu igjen. Første kurs ut er for ungdom i videregående skole med en sjelden diagnose uten utviklingshemning. Det varer fra 31. august til 4. september og består av et interessant og variert program. Håper du vil være med! Søknadsfristen er utsatt til 20. juli 2020.

29.06.2020