Klikk her for informasjon om Frambus tilbud i koronatiden

Nyheter

Vi holder kurs for voksne med nevromuskulære sykdommer

Fra 18. til 20. januar planlegger vi et tredagers kurs for voksne med en nevromuskulær sydom, som ikke har deltatt på kurs på Frambu tidligere. Deres partnere kan også søke om å delta. Vi har som mål å styrke deltakernes kunnskap om diagnosen og det å leve med en nevromuskulær sykdom. Søknadsfristen er 16. november.

17.09.2020

Måltid med bistand

Bli med på webinar om ernæring og utviklingshemming

Gjennom innlegg og erfaringsutveksling ønsker vi å gi deltakerne økt kunnskap om systematisk ernæringsarbeid for personer med utviklingshemming. Webinaret foregår den 8. oktober, fra kl. 09.00 til 11.00  Du kan melde deg på helt frem til oppstart.

15.09.2020

Tekstplakat med ord om helsepedagogikk

Deltidsstudium: Helsepedagogikk i møte med sjeldne diagnoser

Våren 2021 tilbyr Frambu og Høgskolen i Innlandet for tredje gang studieemnet “Helsepedagogikk i møte med sjeldne diagnoser”. Emnet er på 15 studiepoeng og gjennomføres på deltid over et halvt år. Studiet er nettbasert med én dags oppstartsamling og ti dagers hjemmeeksamen. Noe for deg eller noen du kjenner? Da anbefaler vi å søke nå!

15.09.2020

Vil du delta på kurs om Kabuki syndrom?

Fra 11. til 15. januar 2021 holder vi kurs for personer i alle aldre med Kabuki syndrom, deres familier og tjenesteytere. På dagtid vil det være forelesninger og gruppesamtaler om ulike tema som ernæring, pedagogikk, fysioterapi, familieliv og søsken. Tema og innhold tilpasses deltakernes alder, utfordringer og behov. Søknadsfristen er 9. november.

15.09.2020