Siste nytt fra Frambu

Nyheter fra Frambu

Bilde som viser mange ungdommer som ligger ved siden av hverandre på en gressplen

Sommerjobb for helsepersonell

Er du sykepleier eller medisinstudent med midlertidig lisens? Har du lyst på en spennende, lærerik og givende sommerjobb på leir for unge mennesker med sjeldne diagnoser?

Vi trenger flere helsefaglige hjelpere til følgende leirperioder:

  • 4.-13. juli (deltakere fra 17 til 24 år)
  • 1.-10. august (deltakere fra 25 til 31 år)

Du vil jobbe i team sammen med to andre sommervikarer og leirens overlege og gå i turnus med hvilende nattevakter. Utdeling av medisiner og oppfølging av deltakernes medisinske behov underveis er hovedoppgaver. Utover dette vil du delta aktivt i leirlivet og bidra til trivsel og mestring for både deltakere og innleid hjelpepersonell.

Her finner du mer informasjon om Frambuleir og leirhjelpernes oppgaver.

Ta kontakt med krb@frambu.no hvis du er interessert!

.   

20.05.2022

Foto av personer som snakker sammen

Frambu oppretter brukerråd. Har du forslag til representanter?

Frambu er opptatt av brukermedvirkning og praktiserer dette på flere nivåer. Nå ønsker vi å styrke den systematiske brukermedvirkningen og dialogen mellom kompetansesenteret og senterets brukere ytterligere. Som ledd i dette foreslår vi å opprette et brukerråd som skal diskutere Frambus tjenester på et overordnet nivå for å sikre at disse har god kvalitet og er relevante for Frambus brukergrupper.

13.05.2022

Bli med på kurs om Rubinstein-Taybis syndrom

Fra 5. til 9. september holder vi kurs for personer i alle aldre med diagnosen Rubinstein-Taybis syndrom. Kurset går over fem dager, og man bor på Frambu fra mandag til fredag. Kurset er også for pårørende/familie til personer med diagnosen, enten det er foreldre og søsken, eller partnere/ektefeller. Tjenesteytere til personer med diagnosen kan søke om å delta. Søknadsfristen er 15. juni.

03.05.2022

Illustrasjon av en kalender

Forslag til kurskalender for 2023 på høring

Takk til alle som har sendt oss ønsker om kurs fra Frambu til neste år! Vi har gått gjennom alle innspillene og utarbeidet et forslag til kurskalender. Dette legges nå ut på høring. Fristen for å komme med tilbakemeldinger er 31. mai 2022.

01.05.2022

Illustrasjon som viser en person som rydder i mange nuller og ett-tall

Vil du bli vår nye lærling i IKT-driftsfag?

Frambu har ledig stilling som lærling i IKT-driftsfag fra august 2022. Vi tilbyr varierte oppgaver, tett oppfølging og et godt arbeidsmiljø med flere lærlinger i ulike fagretninger. Noe for deg eller noen du kjenner?

22.04.2022

Lær mer om barnepalliasjon og sjeldne diagnoser

Bli med på digitalt fagkurs om barnepalliasjon og sjeldne diagnoser den 10. juni!
Kurset er et samarbeid mellom Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser og enheten Leve NÅ.
Våre digitale fagkurs er gratis å delta på.

12.04.2022

Digitalt fagkurs om Kleefstras syndrom og nevropsykiatri

Vi inviterer til digitalt fagkurs rettet mot fagpersoner og tjenesteytere som arbeider med ungdom og voksne som har Kleefstras syndrom onsdag 25. mai. Pårørende kan også melde seg på fagkurset.
Denne dagen ønsker vi blant annet å formidle kunnskap om endringer i ungdomsalder ved Kleefstras syndrom. Fagkurset begynner kl. 09 og varer til 14.30. Påmeldingen er åpen frem til programstart.

08.04.2022

Skilt hvor det står Ledig stilling

Ledig stilling: Pedagogisk leder

Vil du jobbe med barn og ungdom i Frambu barnehage og skole?
Nå søker vi pedagogisk leder i 100 % fast stilling.

Vi kan tilby varierte og spennende oppgaver i et engasjert miljø. Noe for deg eller noen du kjenner?

11.03.2022

Fagkurs om sjelden nevrodegenerativ sykdom som påvirker kognitiv funksjon

Mandag 23. mai 2022 inviterer vi til fagkurs for fagpersoner og tjenesteytere som jobber med voksne med sjelden nevrodegenerativ sykdom som påvirker kognitiv funksjon. Kurset vil ha fokus på hvilke kognitive vansker som kan oppstå, tilrettelegging i hverdagen og hvilke tjenester og bistand det kan være behov for.

07.03.2022

Videoer fra Frambu

Videoer fra Frambu

Hva er egentlig Frambuleir? Se glimt fra en tidligere leir her.

Hva er genterapi og hva kan vi bruke det til? Sigrid Bratli fra Bioteknologrådet forklarer.

Hvordan er det å leve med Möbius’ syndrom? Ole Marius Løken forteller litt fra eget liv her.

Podkaster fra Frambu

Podkaster fra Frambu

Hvordan er det å være søsken til en person med en sjelden diagnose? Ingrid, Tonje, Nora og Benedicte forteller.

Rettigheter: Sosionom Lise Beate Hoxmark forteller hvordan tjenester og ytelser endres når personer med en sjelden diagnose fyller 18 år.

Når barnet skal flytte hjemmefra
To foreldre forteller om sine tanker og følelser rundt at barnet deres skal flytte for seg selv.