Nyheter fra Frambu

voksen mann

Kreft hos personer med utviklingshemning

Stadig flere med utviklingshemning blir eldre. Økt alder regnes som en av de største risikofaktorene for å få kreft i befolkningen generelt. Hvordan er dette for personer med utviklingshemning? Og hvordan kan vi følge opp best mulig når personer med utviklingshemning får kreft?

13.02.2020

Logoen til Sjeldendagen

Sjeldendagen 2020

Skuddårsdagen er internasjonal dag for sjeldne diagnoser. I år markeres den med en konferanse om sjeldne diagnoser i Oslo fredag 28. februar og åpent arrangement om sjeldne diagnoser utenfor Stortinget lørdag 29. februar. Les mer om hva som skjer og hvordan du kan delta her.

06.02.2020

Ungdom med utviklingshemning

Veileder om helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming

Arbeidet med Veileder om helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming er i gang. Forslaget vil bli sendt på høring i løpet av våren. Frambu deltar i referansegruppen for veilederen på vegne av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser. Det samme gjør Nasjonal kompetansetjeneste for oral helse ved sjeldne diagnoser. 

05.02.2020

Fagkurs om migrasjonsforstyrrelser

Personer med migrasjonsforstyrrelser er en gruppe som er lite kjent. Tirsdag 26. mai 2020 inviterer vi derfor til fagkurs om disse diagnosene. Påmeldingsfrist er 12. mai.

30.01.2020

Videoer fra Frambu

Hva er egentlig Frambuleir? Se glimt fra en tidligere leir her.

Hva er genterapi og hva kan vi bruke det til? Sigrid Bratli fra Bioteknologrådet forklarer.

Hvordan er det å leve med Möbius’ syndrom? Ole Marius Løken forteller litt fra eget liv her.

Podkaster fra Frambu

Hvordan er det å være søsken til en person med en sjelden diagnose? Ingrid, Tonje, Nora og Benedicte forteller.

Rettigheter: Sosionom Lise Beate Hoxmark forteller hvordan tjenester og ytelser endres når personer med en sjelden diagnose fyller 18 år.

Når barnet skal flytte hjemmefra
To foreldre forteller om sine tanker og følelser rundt at barnet deres skal flytte for seg selv.