Nyhetsarkiv

Nyhetsarkiv

Vil du delta på kurs om trisomi 13 og trisomi 18?30.11.2022
Kurs om X-bundet adrenoleukodystrofi24.11.2022
Spinal muskelatrofi – Hva trenger vi mer kunnskap om?22.11.2022
Oppdaterte retningslinjer for klinisk oppfølging ved Friedreichs ataksi14.11.2022
Kort rapport fra kurs om nevrofibromatose type 114.11.2022
Er du forelder eller søsken til en voksen person med sjelden diagnose?11.11.2022
Deltidsstudium: Helsepedagogikk i møte med sjeldne diagnoser04.11.2022
Bli psykologvikar på Frambu!27.10.2022
Hvordan kan vi møte familier med innvandrerbakgrunn?21.10.2022
Informasjonsperm om dystrofia myotonika type 119.10.2022
Vil du delta på kurs for voksne med nevromuskulære sykdommer?14.10.2022
Webinar om barne- og ungdomssamtaler og informasjon til andre12.10.2022
Ledig stilling: Kjøkkenassistent11.10.2022
Norsk podkast om muskelsykdom10.10.2022
Kurs om mestring av hverdagen med en sjelden diagnose03.10.2022
Kurs om DDX3X-relatert nevroutviklingsforstyrrelse30.09.2022
Fagdag om “Å leve med en ultrasjelden diagnose”16.09.2022
Livskvalitet ved sjeldne diagnoser15.09.2022
Ønsker du å delta på helgesamling for familier som har mistet barn?12.09.2022
Vil du delta på kurs om Möbius’ syndrom?08.09.2022
Digitalt fagkurs om fragilt X-assosiert tremorataksi-syndrom30.08.2022
Musiker laget sang om vennenes datter med sjelden diagnose26.08.2022
Regionale fagkurs om utfordrende atferd ved Smith-Magenis’ syndrom23.08.2022
Kurs om CADASIL (cerebral autosomalt dominant arteriopati med subkortikal infarsering og leukoencefalopati)18.08.2022
Vil du delta på kurs om medfødt glykoliseringsforstyrrelse (CDG)?18.08.2022
Vi inviterer til trippel X-kurs for personer mellom 15 og 30 år17.08.2022
Kurs om barn med en sjelden diagnose (0-5 år)16.08.2022
Tirsdag: Siste dag på leir.10.08.2022
Mandag: Disco-dagen!09.08.2022
Søndag: Stemningsfull dag på leir!08.08.2022
1 2 3 22