Nyhetsarkiv

Nyhetsarkiv

Ernæring og utviklingshemming 26.10.2020
Ledig engasjement: Spesialpedagog 22.10.2020
Jobber du i barneskolen, på SFO/AKS eller leder fritidsaktiviteter for barn med utfordringer? 19.10.2020
Leve Nå: Nytt prosjekt søker medarbeidere 12.10.2020
Vil du delta på kurs om Prader-Willis syndrom? 12.10.2020
Hvordan gi informasjon til andre om en diagnose? 07.10.2020
Ledig stilling: Sosionom 07.10.2020
Vil du bli bedre på å samtale med barn og ungdom med utviklingshemming? 06.10.2020
Hvordan påvirker koronasituasjonen deg? 28.09.2020
Frambu inviterer til webinaret Brukermedvirkning på 60 minutter 25.09.2020
Kurs for voksne med nevromuskulære sykdommer 17.09.2020
Deltidsstudium: Helsepedagogikk i møte med sjeldne diagnoser 15.09.2020
Vil du delta på kurs om Kabuki syndrom? 15.09.2020
Er du ung med en sjelden diagnose? 11.09.2020
Velkommen til Brukermøtet 2020 09.09.2020
Læring og atferd ved Duchennes muskeldystrofi 07.09.2020
Endring av kurstilbud som følge av korona-situasjonen 28.08.2020
Føles gjenåpningen av Norge vanskelig? 28.08.2020
Frambus tilbud i koronatiden 24.08.2020
Kurs for personer med Jouberts syndrom og relaterte tilstander 28.07.2020
Fagkurs om 16p11.2 delesjonssyndrom og nevroutviklingsforstyrrelser 27.07.2020
Kurs for personer med 1q21.1 duplikasjon, 2q37 delesjon, 15q11.2 delesjon 24.07.2020
Utfordrende atferd hos elever med Smith-Magenis’ syndrom 30.06.2020
Smitteverntiltak på kurs på Frambu 30.06.2020
Høring om utredning om ny opplæringslov 30.06.2020
Nytt nettkurs om arvelig spastisk paraparese rettet mot fastleger 24.06.2020
Bli med på Jakten på sommeren! 10.06.2020
Å snakke med barn og unge om sykdom eller diagnose 10.06.2020
Kurs for personer med mukopolysakkaridoser 05.06.2020
Digitalt kurs for voksne med Duchennes muskeldystrofi 29.05.2020
1 2 3 17