Nyhetsarkiv

Nyhetsarkiv

Har du en bror eller søster med en sjelden diagnose? 23.11.2023
Digitalt fagkurs om Friedreichs ataksi 23.11.2023
Deltidsstudium: Helsepedagogikk i møte med sjeldne diagnoser 17.11.2023
Hva er det med hjelpeapparatet? 15.11.2023
Nytt forskningsprosjekt kartlegger Phelan-McDermids syndrom i Norge 09.11.2023
Hva er Frambu brukerforum 2023? 07.11.2023
Rapport fra verdenskonferansen for CDG 27.10.2023
Kurs om å leve med sjelden diagnose -mestring av en hverdag med smerter og fatigue 19.10.2023
Kurs om Noonans syndrom, cardiofaciocutant syndrom og Costellos syndrom 18.10.2023
Kurs om nevromuskulære sykdommer 18.10.2023
Digitalt fagkurs om helsekompetanse og navigering i helsetjenesten 12.10.2023
Medfødte kjønnskromosomforstyrrelser 10.10.2023
Regionalt fagkurs om fragilt X syndrom 09.10.2023
Kurs om kromosomforandringer på 15q11 som gir sammensatte vansker 06.10.2023
Ny bok om mitokondriesykdom 06.10.2023
Vil du delta på digitalt fagkurs om Pitt-Hopkins’ syndrom? 28.09.2023
Medisinsk behandling og tverrfaglig oppfølging ved metakromatisk leukodystrofi (MLD) 20.09.2023
Søvnutfordringer hos menn med Klinefelters syndrom 17.09.2023
Laureen har trisomi 18 15.09.2023
Del erfaringene dine med å ha en sjelden diagnose! 11.09.2023
Vil du bidra til økt kunnskap om sjeldne diagnoser? 08.09.2023
Fagkurs: Medisinsk informasjon og koordinering ved MPS-sykdom 06.09.2023
Vil du delta på DMD-UNG helgesamling? 01.09.2023
Kurs om metakromatisk leukodystrofi (MLD) 31.08.2023
Kort rapport fra kurs om trisomi 13 og trisomi 18 09.08.2023
Spinal muskelatrofi – hva er viktigst å forske på? 08.08.2023
Vil du delta i forskningsprosjektet SJELDENgen? 08.08.2023
Tusen takk for leir!! 04.08.2023
En minnerik avslutning på leir! 03.08.2023
Siste vanlige dag på leir! 02.08.2023
1 2 3 25