Kurs for personer med L1 syndrom15.01.2020
Vil du jobbe som hjelper på leir i sommer?08.01.2020
Vil du delta på Frambuleir i sommer?08.01.2020
Kurs for barn og unge med komplekse medisinske utfordringer og/eller fremadskridende sykdom03.01.2020
Trengs det et eget eldreombud? 17.12.2019
Spastisk paraplegi 417.12.2019
Velkommen til fagkurs om utfordrende atferd ved sjeldne diagnoser som omfatter utviklingshemning16.12.2019
Fagkurs om medisinske aspekter ved Sallas sykdom09.12.2019
Rapport etter kurs om Williams’ syndrom i førskolealder26.11.2019
Kurs for personer i alderen 5-16 år, med utviklingshemming uten kjent årsak22.11.2019
Vil du se dokumentarfilmen “Gåten Christina”?18.11.2019
Ledig stilling: Resepsjonist (natt)14.11.2019
Kurs for familier til barn med en sjelden diagnose (0-3 år)13.11.2019
Ledig stilling: Sosionom07.11.2019
Ledig stilling: Miljøarbeider06.11.2019
Fagkurs om å ha en sjelden diagnose og begynne på skolen29.10.2019
Er du registrert i muskelregisteret?28.10.2019
Bok: Ernæring ved utviklingshemning24.10.2019
Foreldres erfaringer med atferd ved Smith-Magenis’ syndrom22.10.2019
Har du en bror eller søster med en sjelden diagnose?21.10.2019
Livet med et alvorlig sykt barn21.10.2019
Rapport fra kurs om 18q delesjoner02.10.2019
Kurs for barn med en sjelden diagnose i alderen 4 til 6 år01.10.2019
Deltidsstudium: Helsepedagogikk i møte med sjeldne diagnoser27.09.2019
Fagkurs om utfordrende atferd ved Smith-Magenis’ syndrom27.09.2019
Ikke uvanlig å ha sjelden diagnose24.09.2019
Velkommen til kurs om Sallas sykdom24.09.2019
Rapport etter kurs om Williams’ syndrom i grunnskolealder21.09.2019
Informasjon om demens for personer med utviklingshemming18.09.2019
Fagkurs om dystrofia myotonika type 1 hos voksne18.09.2019
1 2 3 15