Nyhetsarkiv

Nyhetsarkiv

Er du 30 år eller eldre og har en av diagnosene Frambu jobber med? 12.01.2021
Kurs om Pitt-Hopkins syndrom 12.01.2021
Jobber du med barn og unge med Prader-Willis syndrom? 11.01.2021
Vil du delta på digitalt kurs om spinal muskelatrofi? 11.01.2021
Hvordan bli god på å lede SIBS grupper? 05.01.2021
Arbeider du med barn og unge som har en sjelden diagnose som medfører fysisk funksjonstap? 22.12.2020
Jul og nyttår på Frambu 18.12.2020
Ledig engasjement som psykologspesialist 16.12.2020
Tilbud om samtalegrupper for søsken på nett 14.12.2020
Tre webinarer om kreft hos personer med utviklingshemming 11.12.2020
Forsker på overgangen til voksenlivet 10.12.2020
Doktorgradsdisputas om Smith-Magenis’ syndrom 09.12.2020
Ledig stilling: Kjøkkensjef 04.12.2020
Digitalt fagkurs om medisinske forhold ved Jouberts syndrom 19.11.2020
Hva er viktig ved tilrettelagt tilvenning i barnehage? 30.10.2020
Hvordan påvirker koronasituasjonen deg? 28.10.2020
Ernæring og utviklingshemming 26.10.2020
Ledig engasjement: Spesialpedagog 22.10.2020
Deltidsstudium: Helsepedagogikk i møte med sjeldne diagnoser 20.10.2020
Jobber du i barneskolen, på SFO/AKS eller leder fritidsaktiviteter for barn med utfordringer? 19.10.2020
Leve Nå: Nytt prosjekt søker medarbeidere 12.10.2020
Digitalt kurs om Prader-Willis syndrom 12.10.2020
Hvordan gi informasjon til andre om en diagnose? 07.10.2020
Ledig stilling: Sosionom 07.10.2020
Vil du bli bedre på å samtale med barn og ungdom med utviklingshemming? 06.10.2020
Frambu inviterer til webinaret Brukermedvirkning på 60 minutter 25.09.2020
Kurs for voksne med nevromuskulære sykdommer 17.09.2020
Vil du delta på kurs om Kabuki syndrom? 15.09.2020
Er du ung med en sjelden diagnose? 11.09.2020
Velkommen til Brukermøtet 2020 09.09.2020
1 2 3 18