Nyhetsarkiv

Nyhetsarkiv

Kurs for familier til barn med en sjelden diagnose 21.05.2024
Gratulerer med dagen! 16.05.2024
Frambu-overlege David Bergsaker fikk Livsvernprisen 14.05.2024
Vil du delta på fagkurs om arvelig spastisk paraparese (HSP) eller arvelig ataksi? 08.05.2024
Kurs for voksne med arvelig ataksi eller arvelig spastisk paraparese (HSP) 08.05.2024
Fagkurs om Turners syndrom 03.05.2024
Kurs om Turners syndrom for barn og unge 03.05.2024
Forslag til kurskalender for 2025 på høring 02.05.2024
Frambukonferansen 2024: Hvilken betydning har det å få en sjelden diagnose? 17.04.2024
Å leve med Noonans syndrom 04.04.2024
Utagerende atferd og vold mot søsken 03.04.2024
Ny opplæringslov fra august 2024 22.03.2024
Har du en sjelden diagnose, eller er du pårørende? 19.03.2024
Kurs om overvekstsyndromer 12.03.2024
Fagkurs om ataxia telangiactasia (AT) 12.03.2024
Overgangsalderen – enkelt forklart 08.03.2024
Ny studie om voksenlivet med KBG syndrom 07.03.2024
Nytt nettkurs: Svært sjeldne kromosom- eller genforandringer som gir sammensatte vansker 05.03.2024
Sjeldne diagnoser: Mer enn medisin 29.02.2024
I sjeldenstrategiens blindsone 29.02.2024
Gratulerer med Sjeldendagen 2024! 29.02.2024
Digitalt fagkurs om sjeldne diagnoser og nevroutviklingsforstyrrelser 19.02.2024
Fagkurs om facioskapulohumeral muskeldystrofi 13.02.2024
Fagkurs om kognitiv funksjonsnedsettelse ved sjeldne diagnoser som medfører sammensatte medisinske utfordringer og/eller fremadskridende forløp 13.02.2024
Gikk du glipp av fagkurset vårt om metakromatisk leukodystrofi? 09.02.2024
Bidra til økt kunnskap om Smith-Magenis’ og Potocki-Lupskis syndrom! 25.01.2024
Kurs for personer i alle aldre med ataxia telangiectasia (AT) 25.01.2024
Jobber du med barn og unge med 16p11.2 delesjon? 24.01.2024
Vil du lære deg søskenintervensjonen SIBS? 24.01.2024
Ny behandling for Duchennes muskeldystrofi godkjent i Europa 18.01.2024
1 2 3 26