Foto av en vegg full av brosjyrer fra Frambu

Dokumentasjon og kommunikasjon

Frambu produserer og tilgjengeliggjør relevant og kvalitetssikret informasjon om diagnosene vi arbeider med, både via nett og gjennom informasjonsmateriell. Vi deler kunnskap om både enkeltdiagnoser, diagnosegrupper og mer diagnoseovergripende tema. Alt materiellet vi lager er gratis og kan bestilles via telefon 64 85 60 00 eller e-post til info@frambu.no.

Frambu kan veilede i forhold til relevant litteratur om diagnosene vi har spesiell kompetanse på. Vi deler også informasjonen vår med personer med en sjelden diagnose, pårørende, fagpersoner og andre interesserte i direkte møter, på telefon, pr e-post, via chat og i sosiale medier. Det trengs ingen henvisning for å ta kontakt med oss.

Vi har også en egen temaside med artikler og videoer hvor vi har samlet mye informasjon og råd vi mener kan være aktuelle for flere, og som vi ofte får spørsmål om. Her finner du våre tema-artikler.

Ønsker du å få tilsendt materiell fra oss?
Ta kontakt med oss på info@frambu.no eller telefon 64 85 60 00

Ønsker du å få tilsendt nyhetsbrev fra oss?
Meld deg på lenger ned på denne siden.