Bidrag i utdanning

Frambu bidrar aktivt i opplæring på ulike nivåer, fra videregående skole til doktorgrad, samt gjennom etterutdanning. Slik bidrar vi til å skape økt kompetanse om sjeldne diagnoser hos flest mulig av dem som kan komme til å møte personer med sjeldne diagnoser og pårørende i ulike sammenhenger i fremtiden.

Vi tilbyr blant annet

  • ulike former for undervisning
  • ulike former for praksis
  • bistand i arbeid med større oppgaver og prosjekter
  • studiebesøk

Les mer om dette under de aktuelle menypunktene.

   .