Avslutning for lærlinger på Frambu

Frambu bidrar aktivt i opplæring på ulike nivåer, fra videregående skole til doktorgrad, samt gjennom etterutdanning. Slik bidrar vi til å skape økt interesse for og kompetanse om sjeldne diagnoser hos flest mulig av dem som kan komme til å møte brukerne våre i ulike sammenhenger i fremtiden.


Vi tar imot praksiselever fra videregående opplæring

Frambu tilbyr korte praksisopphold til elever i videregående opplæring i barne- og ungdomsarbeiderfag og helsefag. Elevene deltar i arbeid i barnehage, skole og sosiale kveldsaktiviteter på utvalgte kurs på Frambu og bor på Frambu under oppholdet.

Har du spørsmål om dette, ta kontakt med Åse Mette Jamtli på telefon 64 85 60 74 eller e-post til aam@frambu.no.

Skal du være prakiselev på Frambu? Da må du ta dette korte nettkurset først


Vi tar imot lærlinger

Frambu tar hvert år inn lærlinger til praktisk opplæring på senteret. Pr 2019 har vi 5 lærlinger i henholdsvis barne- og ungdomsarbeider, kjøkken og restaurantfag og IKT-fag. Ledige lærlingstillinger lyses ut på nettsiden og facebooksiden vår.


Vi foreleser ved universiteter og høyskoler

Fagpersoner fra Frambu bistår jevnlig som gjesteforelesere ved helsefaglige og pedagogiske utdanninger ved universiteter og høgskoler rundt om i Norge.

Søknadsskjema for undervisning av studenter finner du her.

Har du spørsmål om dette, ta kontakt med Anne Merete Holm på telefon 64 85 60 71 eller e-post til amh@frambu.no.

Vi tilbyr studieemne om sjeldne diagnoser

Frambu har også utviklet studieemnet “Helsepedagogikk i møte med sjeldne diagnoser“. Dette gir 15 studiepoeng og tilbys i samarbeid med Høgskolen Innlandet.

Vi tar imot studenter fra høgskoler og universitet i praksis

Frambu har i mange år tilbudt studenter mulighet for praksis på senteret. Til nå har vi blant annet tatt imot studenter i spesialpedagogikk, medisin, fysioterapi, vernepleie og psykologi. For mange er praksisoppholdet første møte med personer med sjeldne diagnoser. Målet med praksisen er å gi studentene praktisk erfaring og gjøre dem bevisste på mulig samarbeid mellom egen arbeidsplass, helsevesen og statlige kompetansesentra. Studentene blir veiledet av en erfaren fagperson fra Frambu, og får også anledning til å følge utvalgte forelesninger og foreldresamtaler.

Har du spørsmål om dette, ta kontakt med Monica Andresen på telefon 64 85 60 40 eller e-post til moa@frambu.no.

Vi tar imot studiebesøk

Frambu tar imot klasser og studentgrupper som ønsker informasjon om diagnosene vi jobber med og/eller informasjon om hvordan vi jobber. Les mer om slike besøk her.


Vi bistår i prosjektoppgaver

Frambu gir råd til studenter som ønsker å fordype seg i våre diagnoser, for eksempel i forbindelse med utforming av problemstilling eller å komme i kontakt med aktuelle fagmiljøer eller informanter. Ta kontakt med teamet som jobber med den aktuelle diagnosen for mer informasjon.

Vi tilbyr nettkurs

Frambus nettkurs kan egne seg inn i mange utdanninger. Se sjelden.no for oversikt over nettkurs fra Frambu og de andre kompetansesentrene i Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser.


   .