Studiebesøk fra Kina

Besøk på Frambu

Frambu får jevnlig henvendelser fra tjenesteytere, utdanningsinstitusjoner og ulike faggrupper fra inn- og utland som ønsker å besøke oss, enten for å få informasjon om bestemte diagnoser eller arbeidet med sjeldne diagnoser på Frambu eller i Norge. Vi tar gjerne imot slike besøk og skreddersyr programmet etter behov.

Vi ber om at søknad blir sendt inn i god tid før før ønsket besøksdato.
Søknadsskjema for besøk på Frambu finner du her.

Har du spørsmål?
Ta kontakt med Anne Merete Holm på
telefon 64 85 60 71 eller
e-post til amh@frambu.no.

Velkommen!

NB: Ved stor pågang, prioriterer vi studiebesøk fra studenter innen helsefag, pedagogikk og samfunnsvitenskap, samt besøk fra fagpersoner og organisasjoner.


.
   .
.