Studiebesøk på Frambu

Besøk på Frambu

Frambu får jevnlig henvendelser fra tjenesteytere, utdanningsinstitusjoner og ulike faggrupper fra inn- og utland som ønsker å besøke oss, enten for å få informasjon om bestemte diagnoser eller arbeidet med sjeldne diagnoser på Frambu eller i Norge. Vi tar gjerne imot slike besøk og skreddersyr programmet etter behov.

Vi ber om at søknad om besøk blir sendt inn i god tid før før ønsket besøksdato.

Søknadsskjema for besøk på Frambu finner du her.

 

Har du spørsmål?
Ta kontakt med Linda Elton
telefon: 64 85 60 24
e-post: systemtjenester@frambu.no

 

Vi ønsker deg velkommen til Frambu!

Ved stor pågang, prioriterer vi besøk fra studenter innen helsefag, pedagogikk og samfunnsvitenskap, samt besøk fra fagpersoner og organisasjoner (inn- og utland).

 

Student i praksis fra høgskole/universitet?

Frambu tar imot studenter som skal gjennomføre praksis i forbindelse med studie på høgskole og universitet. Eksempler på studenter som Frambu tar imot er studenter i spesialpedagogikk, medisin, fysioterapi, vernepleie og psykologi. Mer informasjon finner du på siden Praksis på Frambu.


.
   .
.