Opplæringspenger på kurs

Kurs for familier

Informasjon om opplæringspenger for yrkesaktive foresatte med fast og langvarig omsorg for barnet, finnes på nettsiden nav.no. Opplæringspenger kan også gis for barn over 18 år. Foresatte til barn som har flyttet ut av foreldrehjemmet og andre pårørende som for eksempel besteforeldre og voksne søsken vil som hovedregel ikke få opplæringspenger, men kan søke dersom de har regelmessig og omfattende omsorg for barnet med diagnose. Det er ikke nok å være i familie eller ha et nært forhold. De kan for eksempel søke arbeidsgiver om ferie, avspasering eller velferdspermisjon med eller uten lønn.
.

Kurs for voksne med diagnose

Yrkesaktive personer med diagnose må benytte egenmelding eller sykemeldes av egen lege. Informasjon om sykepenger finnes på nav.no. Yrkesaktive pårørende som for eksempel ektefelle/samboer har ikke rett til opplæringspenger. Pårørende kan for eksempel søke arbeidsgiver om ferie, avspasering eller velferdspermisjon med eller uten lønn.
.

Fagkurs

Frambus fagkurs er åpne for pårørende. Informasjon om opplæringspenger for yrkesaktive foresatte med fast og langvarig omsorg for barnet, finnes på nav.no. Opplæringspenger kan også gis for barn over 18 år. Foresatte til barn som har flyttet ut av foreldrehjemmet og andre pårørende som for eksempel besteforeldre og voksne søsken vil som hovedregel ikke få opplæringspenger, men kan søke dersom de har regelmessig og omfattende omsorg for barnet med diagnose. Det er ikke nok å være i familie eller ha et nært forhold. De kan for eksempel søke arbeidsgiver om ferie, avspasering eller velferdspermisjon med eller uten lønn.

Foresatte som følger fagkurs via videokonferanse eller deltar på regionale fagkurs kan også søke om opplæringspenger. Studioansvarlig eller faglig koordinator for det regionale fagkurset må bekrefte deltakelsen for at Frambus lege skal kunne attestere søknaden om opplæringspenger. Det er en forutsetning at barnet er eller blir registrert på Frambu. Frambu kan ikke skrive ut bekreftelse ved individuell strømming av fagkurs.
.

Kurs som ikke er rettet mot barn med diagnose (uansett alder)

Dersom kurset ikke retter seg mot det å ta seg av og behandle barnet som har en sjelden diagnose, vil det ikke foreligge rett til opplæringspenger. Dette kan være tilfelle ved kurs rettet mot friske søsken, foreldres egen situasjon, enkelte fagkurs m.fl. Yrkesaktive kan søke arbeidsgiver om ferie, avspasering eller velferdspermisjon med eller uten lønn.

 

Les mer om opplæringspenger hos NAV

 

Søknadsskjema for opplæringspenger kan du få i resepsjonen på Frambu på forespørsel. Ved digitale kurs kan vi sende søknadsskjema for opplæringspenger til deg/dere etter kurset. Ta kontakt på e-post: kurs@frambu.no
Frambus lege signerer skjemaene, du fyller ut øvrig informasjon, og sender selv de ferdigutfylte skjemaene til NAV og arbeidsgiver etter kurset er gjennomført. Forsiden til NAVs søknadseksemplar må skrives ut fra www.nav.no.
.

Reise til og fra Frambu dekkes gjennom Pasientreiser. Alle personer med diagnose og pårørende får dekket nødvendige utgifter til reise til og fra Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser fra Pasientreiser. Les mer om dette her.

  .
  .

Vil du dele dette med noen andre?