Ungdom på leir

Frambuleir

Hver sommer arrangerer Frambu helt spesielle kurs for barn, ungdom og unge voksne med sjeldne diagnoser. Disse kalles Frambuleir.

Leir på Frambu er ikke et ferie- eller avlastningstilbud, men et annerledes kurs hvor deltakerne får møte andre som er i liknende situasjon og utveksle erfaringer og knytte sosiale nettverk. Vi legger også til rette for at deltakerne skal få mulighet til å sprenge egne grenser og oppdage nye muligheter.

Hver leir varer i 8 dager og har 40-50 deltakere. Alder varierer fra leir til leir, mellom 12 og 31 år.

Leirene drives av unge, engasjerte leirmedarbeidere med støtte fra fagpersoner fra Frambu og er svært populære både blant deltakere og hjelpere..

Se stemningsrapport fra en tidligere leir her:

.
Vil du være med?

Da må du søke om plass innen 1. mars 2022.

Les viktig informasjon til deltakere her før du søker. 

 

NB: Vi håper å kunne gjennomføre leire med flest mulig deltakere sommeren 2022, men må ta forbehold om mulig redusert inntak til leir på grunn av koronasituasjonen og en stram økonomisk sitasjon. Vi vil legge ut oppdatert informasjon her dersom vi må gjøre endringer i de planlagte leirene.
.


.
Vil du være hjelper på leir i 2022?

Alle over 18 år er velkomne til å søke jobb som hjelper på leir. Informasjon og søknadsskjema for hjelpere legges ut rundt årsskiftet. Følg med på nettsiden her eller på Frambus facebook-side

Les om hvordan det er å være hjelper på leir her.
.


.
Sommeren 2020 og 2021 måtte vi dessverre avlyse leirene på grunn av koronapandemien. Da laget vi digitale leir-sendinger i stedet. Du kan se en del av disse i opptak her: Jakten på sommeren
.

.

Vil du dele dette med noen andre?