Ungdom på leir

Frambuleir

Frambuleir 2022

Det er ikke lett å forutse hvordan situasjonen med koronaviruset vil se ut til sommeren. Vi håper å kunne gjennomføre leire med flest mulig deltakere, men må ta forbehold om noe strengere smittevernstiltak enn vi ellers kunne ønske oss og reduserte inntak på leir. Frambu vil følge situasjonen med koronaviruset nøye, og legge ut oppdatert informasjon om hvordan dette påvirker tjenestene våre på nettsiden vår.

Søknadsfristen til leir er 1. mars 2022. Vi sender ikke ut bekreftelse på at søknaden er mottatt, men alle som har søkt vil få svarbrev et par uker etter søknadsfristen 1. mars.

Hver sommer arrangerer Frambu helt spesielle kurs for barn, unge og voksne med sjeldne diagnoser. Disse kalles Frambuleir.

Leir på Frambu er ikke et ferie- eller avlastningstilbud, men et annerledes kurs hvor deltakerne får møte andre som er i liknende situasjon som seg selv og utveksle erfaringer og knytte sosiale nettverk. Vi legger også til rette for at deltakerne skal få mulighet til å sprenge egne grenser og oppdage nye muligheter.

Hver av leirene varer i 8 dager og har rundt 50 deltakere.

Leirene drives av unge, engasjerte leirmedarbeidere med støtte fra fagpersoner fra Frambu og er svært populære både blant deltakere og hjelpere..

Les mer om leir på Frambu her.

Søknadsskjema til leir finner du her

Se stemningsrapport fra en tidligere leir her:

.


.
Vil du være hjelper på leir i 2022?

Alle over 18 år er velkomne til å søke jobb som hjelper på leir. Informasjon og søknadsskjema for hjelpere legges ut rundt årsskiftet. Følg med på nettsiden her eller på Frambus facebook-side

Les om hvordan det er å være hjelper på leir her

.


.
Frambuleir 2020 og 2021
måtte dessverre avlyses på grunn av koronapandemien. For å gjøre sommeren litt morsom og fin likevel, laget vi en digital sommersending. Du kan se alle innslagene fra denne her: Jakten på sommeren

.

Vil du dele dette med noen andre?