Ungdom på leir

Frambuleir

Hver sommer arrangerer Frambu helt spesielle kurs for barn, ungdom og unge voksne med sjeldne diagnoser. Disse kalles Frambuleir.

Leir på Frambu er ikke et ferie- eller avlastningstilbud, men et annerledes kurs hvor deltakerne får møte andre som er i liknende situasjon og utveksle erfaringer og knytte sosiale nettverk. Vi legger også til rette for at deltakerne skal få mulighet til å sprenge egne grenser og oppdage nye muligheter.

I 2022 arrangerte vi fire leire. Informasjon om leir i 2023 publiseres i vår kurskalender i årsskiftet 2022/2023. Det er ikke mulig å søke leir 2023 før søknadsskjema legges ut på nettsiden i desember/januar. Søknadsfristen er den samme hvert år, 1. mars. 

Leirene drives av unge, engasjerte leirmedarbeidere med støtte fra fagpersoner fra Frambu og er svært populære både blant deltakere og hjelpere..

Se stemningsrapport fra en tidligere leir her:

.
Vil du være med?

Da må du søke om plass innen 1. mars 2022.

Les viktig informasjon til deltakere her før du søker. 

.


.
Vil du være hjelper på leir?

Alle over 18 år er velkomne til å søke jobb som hjelper på leir. Informasjon og søknadsskjema for hjelpere legges ut rundt årsskiftet. Følg med på nettsiden her eller på Frambus facebook-side

Les om hvordan det er å være hjelper på leir her.
.


.
Sommeren 2020 og 2021 måtte vi dessverre avlyse leirene på grunn av koronapandemien. Da laget vi digitale leir-sendinger i stedet. Du kan se en del av disse i opptak her: Jakten på sommeren
.

.

Vil du dele dette med noen andre?