Ungdom på leir

Frambuleir

Hver sommer arrangerer Frambu helt spesielle kurs for barn, unge og voksne med sjeldne diagnoser. Disse kalles Frambuleir.

Leir på Frambu er ikke et ferie- eller avlastningstilbud, men et annerledes kurs hvor deltakerne får møte andre som er i liknende situasjon som seg selv og utveksle erfaringer og knytte sosiale nettverk. Vi legger også til rette for at deltakerne skal få mulighet til å sprenge egne grenser og oppdage nye muligheter.

Hver leir varer i 8 dager og har rundt 50 deltakere (med forbehold om smittevernrestriksjoner).

Leirene drives av unge, engasjerte leirmedarbeidere med støtte fra fagpersoner fra Frambu og er svært populære både blant deltakere og hjelpere.
.

Sommeren 2021 håper vi å kunne arrangere følgende fire leire:

(hvis korona-situasjonen tillater det)

  • Frambuleir 1:  23. til 30. juni – 12-16 år (født 2009-2005)
  • Frambuleir 2: 7. til 14. juli – 12-16 år (født 2009-2005)
  • Frambuleir 3: 21. til 28. juli – 17-24 år (født 2004-1997)
  • Frambuleir 4: 4. til 11. august – 25-31 år (født 1996-1990)

Søknadsfrist for alle leirene er 1. mars 2021.
Søknadsskjema finner du i kurskalender 

Aldersinndelingen på de ulike leirene er endret i forhold til tidligere år, og leirene er kortet ned fra 11 til 8 dager for å gi rom for en ekstra leir. Slik håper vi å kunne gi flere mulighet til å delta.

Les mer om leir på Frambu her.

Se stemningsrapport fra en tidligere leir her:

.


.
Vil du være hjelper på leir i 2021?

Alle over 18 år er velkomne til å søke jobb som hjelper på leir. Følg med på våre nettsider, informasjon og søknadsskjema legges ut ved årsskiftet.

Les om hvordan det er å være hjelper på leir her

.


.
Frambuleir 2020
måtte dessverre avlyses på grunn av koronapandemien. For å gjøre sommeren litt morsom og fin likevel, laget vi en digital sommersending. Du kan se alle innslagene fra denne her: Jakten på sommeren

.

Vil du dele dette med noen andre?