Collage med bilder fra fagkurs på Frambu

Fagkurs

Målgruppen for fagkurs er fagpersoner, tjenesteytere og studenter. Fagkurs arrangeres både som del av brukerkurs og som frittstående kurs. Vi arrangerer også fagkurs utenfor Frambu i samarbeid med regionale og lokale fagmiljø (regionale fagkurs). Innleggene på fagkurs blir holdt av Frambus egne og/eller eksterne fagpersoner.

Temaene for fagkursene kan spenne vidt, men er som regel rettet mot enkeltdiagnoser eller diagnoser med felles utfordringer. Vi arrangerer også temaspesifikke kurs som Frambu har mye erfaring med og kompetanse på, for eksempel spiseutvikling hos barn med en sjelden diagnose, fra ungdom til voksen med en sjelden diagnose og aldring hos personer med sjelden diagnose. Temaer for fagkurs bestemmes i samarbeid med målgruppene og brukerforeningene våre.

Oversikt over alle planlagte kurs og program og påmeldingsskjema for disse finnes i kurskalenderen.

Pårørende kan også søke om å delta på de fleste av Frambus fagkurs. Disse kan søke om opplæringspenger. I forbindelse med koronaepidemien kan man få opplæringspenger også når man deltar på kurs via strømming.

Deltakelse på fagkurs via videokonferanse eller strømming

For dere som ikke har anledning til å reise til Frambu, tilbyr vi deltakelse på fagkurs via videokonferanse eller strømming.

Deltakelse via videokonferanse
For å delta på fagkurs via videokonferanse trenger du tilgang til et videokonferansestudio. Disse finnes på sykehus, NAV-kontor, bibliotek, kommunehus, skoler o.l. Deltakere som deltar via videokonferanse får kursbevis og kan stille spørsmål og kommentere via e-post.

Her er en rask innføring i hva du trenger for å delta på kurs via videokonferanse

Alle som ønsker å delta på Frambus fagkurs via videokonferanse bes sende en e-post til video@frambu.no  senest to uker før kurset. Har du spørsmål kan du ringe resepsjonen på telefon 64 85 60 00. 

Meld din interesse, så gjør vi det vi kan for å finne en god løsning!

Deltakelse via strømming
For å delta på fagkurs via strømming, går du inn på det aktuelle kurset i kurskalenderen den dagen kurset arrangeres og finner lenken til strømmen der. Deltakelse via strømming gir ikke kursbevis.
Spørsmål rettes til video@frambu.no

Ønsker du å vite mer før du melder deg på?
Kontakt oss på fagkurs@frambu.no, video@frambu.no eller telefon 64 85 60 00.

Velkommen til fagkurs på Frambu!


Skal du holde foredrag på fagkurs på Frambu?
Her er noen tips!


Vil du se opptak fra tidligere kurs?
Her finner du mer enn 100 foredrag fra tidligere fagkurs på Frambu

Vil du dele dette med noen andre?