Fagkurs

Målgruppen for fagkurs er fagpersoner, tjenesteytere og studenter.

Personer med diagnose og pårørende kan også delta på de fleste fagkurs. Pårørende kan i en del tilfeller søke om opplæringspenger.

Fagkursene på Frambu varer som regel en dag, og arrangeres både som frittstående fagkurs og som del av et større brukerkurs.

Vi arrangerer også fagkurs utenfor Frambu, i samarbeid med regionale og lokale fagmiljø (regionale fagkurs).

Vi holder også webinarer om ulike tema.

Temaene for fagkursene kan spenne vidt, men er som regel rettet mot enkeltdiagnoser eller diagnoser med felles utfordringer. Vi arrangerer også fagkurs om temaer som Frambu har mye kompetanse på, for eksempel spiseutvikling hos barn med en sjelden diagnose, overgang fra ungdom til voksen med en sjelden diagnose og aldring hos personer med en sjelden diagnose.

Innholdet på fagkursene bestemmes i samarbeid med målgruppene våre og aktuelle interesseforeninger.

Innleggene på fagkursene blir holdt av både Frambus egne fagpersoner og eksterne bidragsytere.
.

Se oversikt over alle planlagte kurs i kurskalenderen

.
På noen av fagkursene kan du velge om du vil delta på Frambu eller digitalt, dette vil være spesifisert i kursomtalen.  Du velger selv hvordan du vil delta når du melder deg på.

  • Fysisk deltakelse koster kroner 500,- og inkluderer lunsj, pauseservering og kursmateriell.
  • Digital deltakelse via videokonferanse eller strømming er gratis.

Ved digital deltakelse må du som regel registrere e-postadressen din.
Deretter vil du få tilsendt lenke og passord til kurset til e-postadressen du oppgir.
(Mottar du ikke e-post, sjekk søppel e-posten eller ta kontakt med oss). 

Av og til blir kurset strømmet uten påmelding. Da finner du lenke til strømmen på kursets side i kurskalenderen.
.

Ønsker du å vite mer før du melder deg på?

Kontakt oss på e-post:

fagkurs@frambu.no (påmelding og spørsmål om fagkurset)

video@frambu.no (tekniske henvendelser)

eller telefon 64 85 60 00.

.
Velkommen til fagkurs på Frambu!


.

.

Vil du dele dette med noen andre?