Frambuleir tar bølgen

Registrer deg hos Frambu!

Velg registreringsskjema her:

Skjema kan sendes pr. post eller på Digipost. Ikke send sensitiv informasjon på vanlig e-post.


Har du spørsmål om registrering?

Ring oss på 64 85 60 00 eller send e-post til info@frambu.no

Tjenester fra FRAMBU

Frambu er en del av spesialisthelsetjenesten og har spesiell kompetanse på over 400 ulike sjeldne diagnoser. Senteret utvikler, samler og sprer tverrfaglig kunnskap til personer med diagnose i alle aldre og livsfaser, og til pårørende og tjenesteytere rundt disse.

Vi tilbyr blant annet
– informasjon om diagnosene vi jobber med
– kommunikasjon med våre fagpersoner
– kurs for ulike målgrupper
– informasjons- og veiledningstjenester
– forskning og utviklingsarbeid
– bidrag i ulike nivåer i utdanning
– besøk på Frambu

Ettersom vi er et lavterskeltilbud, tar vi ikke imot henvisninger. Hvem som helst kan søke om tjenester eller kurs fra oss, eller kontakte oss på telefon, e-post og Digipost. 

For at vi skal kunne yte tjenester til personer med sjeldne diagnoser, deres familier og tjenesteytere, må personen med diagnose registreres hos oss. Du finner mer informasjon og registreringsskjema i eget felt på denne siden. (Hvis du søker om kursdeltakelse eller veiledningstjeneste fra oss, trenger du ikke å sende registreringsskjema i tillegg.) 

Les mer om de ulike tjenestene våre og hvordan du søker ved å klikke på boksene under: