Tjenester fra FRAMBU

Frambu er en del av spesialisthelsetjenesten og har spesiell kompetanse på over 400 ulike sjeldne diagnoser. Senteret utvikler, samler og sprer tverrfaglig kunnskap til personer med diagnose i alle aldre og livsfaser, og til pårørende og tjenesteytere rundt disse.

Vi tilbyr blant annet

  • informasjon om diagnosene vi jobber med
  • kommunikasjon med våre fagpersoner
  • kurs for ulike målgrupper
  • informasjons- og veiledningstjenester
  • forskning og utviklingsarbeid
  • bidrag i ulike nivåer i utdanning
  • besøk på Frambu
Les mer om tjenestene og hvordan du søker her:
Ta gjerne kontakt med oss!

Frambu er et lavterskeltilbud, og hvem som helst kan søke om kurs eller tjenester kurs fra oss eller kontakte oss på telefon, Digipost eller e-post. Vi tar derfor ikke imot henvisninger.