Frambuleir tar bølgen

Registrer deg hos Frambu!

Velg registreringsskjema her:

Lurer du på noe?
Ring oss på 64 85 60 00

Tjenester fra FRAMBU

Frambu er en del av spesialisthelsetjenesten og har spesiell kompetanse på over 400 ulike sjeldne diagnoser. Senteret utvikler, samler og sprer tverrfaglig kunnskap til personer med diagnose i alle aldre og livsfaser, og til pårørende og tjenesteytere rundt disse.

Vi tilbyr blant annet
– informasjon om diagnosene vi jobber med
– kommunikasjon med våre fagpersoner
– kurs for ulike målgrupper
– informasjons- og veiledningstjenester
– forskning og utviklingsarbeid
– bidrag i ulike nivåer i utdanning
– besøk på Frambu

Alle er velkomne til å ta kontakt med oss eller søke om kurs eller tjenester fra oss. Ettersom vi er et lavterskeltilbud, tar vi ikke imot henvisning til våre tjenester. 

For at vi skal kunne yte tjenester til personer med sjeldne diagnoser, må disse registreres hos oss. Mer informasjon og registreringsskjema finnes i boksen til venstre.
Det er ikke nødvendig å sende registreringsskjema hvis du søker om veiledningstjeneste eller kurs, da disse søknadene medfører registrering på Fambu.

Les mer om de ulike tjenestene våre her: