Frambuleir tar bølgen

Registrer deg hos Frambu!

Velg registreringsskjema her:

Skjema kan sendes pr. post eller på Digipost. Ikke send sensitiv informasjon på vanlig e-post.


Har du spørsmål om registrering?

Ring oss på 64 85 60 00 eller send e-post til info@frambu.no

Tjenester fra FRAMBU

Frambu er en del av spesialisthelsetjenesten og har spesiell kompetanse på over 400 ulike sjeldne diagnoser. Senteret utvikler, samler og sprer tverrfaglig kunnskap til personer med diagnose i alle aldre og livsfaser, og til pårørende og tjenesteytere rundt disse.

Vi tilbyr blant annet
– informasjon om diagnosene vi jobber med
– kommunikasjon med våre fagpersoner
– kurs for ulike målgrupper
– informasjons- og veiledningstjenester
– forskning og utviklingsarbeid
– bidrag i ulike nivåer i utdanning
– besøk på Frambu

Ettersom vi er et lavterskeltilbud, tar vi ikke imot henvisninger.
Man benytter våre søknadsskjema for å søke om tjenester eller kurs. Vi kan også kontaktes på telefon, e-post og Digipost. 

Det er mulig å ta direkte kontakt med oss på e-post eller telefon for generell informasjon dersom du ikke finner det du leter etter her på våre nettsider, uten å være registrert hos oss.

For at vi skal kunne yte tjenester til personer med sjeldne diagnoser, deres familier og tjenesteytere, må personen med diagnose registreres hos oss. Mer informasjon og registreringsskjema finnes i boksen til venstre.

Det er ikke nødvendig å sende registreringsskjema hvis du søker om veiledningstjeneste eller kurs, da disse søknadene medfører registrering på Frambu.

Les mer om de ulike tjenestene våre og hvordan du søker, ved å klikke på boksene under: