Collage med bilder av ulike veiledningstjenster

Frambus fagpersoner gir informasjon og svarer på spørsmål om de ulike diagnosene senteret arbeider med. Slik bidrar vi til å gi oppdatert, diagnosespesifikk kunnskap til personer med en sjelden diagnose, pårørende og tjenesteytere, slik at de sammen kan finne gode løsninger for barnehage, skole, arbeid, fritid, eget hjem eller annet som er aktuelt i løpet av livet.

Vi tilbyr følgende informasjons- og veiledningstjenester:

  • Kvalitetssikrede diagnosebeskrivelser på nettsidene våre
  • Henvendelser via telefon Henvendelser via e-post og chat (Unngå sensitiv informasjon)
  • Møter via videokonferanser, på Frambu eller lokalt
  • Innlegg på kurs, konferanser og samlinger i regi av foreninger eller andre

Hvem som helst er velkommen til å kontakte oss pr telefon og e-post. Det trengs ingen henvisning.

 

Deltakelse fra Frambu i møter og undervisning

Møter tilbys etter søknad og kan holdes via telefonmøte, videokonferanse, på Frambu eller lokalt. Tjenesten kan handle om en eller flere personer med diagnose eller bestemte tema eller diagnoser.

Både personer med diagnose, pårørende og fagpersoner kan søke om møte med Frambu. Vi skiller mellom individuelle veiledningstjenester om enkeltbrukere og systemrettede veiledningstjenester til lokalt eller regionalt tjenesteapparat, interesseorganisasjoner eller høyere utdanning.

Lokalt tjenesteapparat bør i samarbeid med Habiliteringstjenesten vurdere behovet for søknaden og samarbeide om gjennomføringen av veiledningstjenesten i saker der det er naturlig at Habiliteringstjenesten er en aktiv part.