Individuell tjeneste

Både personer med en sjelden diagnose, pårørende og fagpersoner kan søke om møte med Frambu for å få informasjon om eller drøfte den aktuelle diagnosen og konkrete problemstillinger knyttet til den.

Frambus informasjons- og veiledningstjenester tilbys som møter via videokonferanse, på Frambu eller lokalt og skal bidra til at familien og de lokale tjenesteyterne får god kunnskap om diagnosen og dermed i samarbeid kan finne gode løsninger i forhold til barnehage, skole, arbeid, fritid, eget hjem eller andre områder som er aktuelle i løpet av livet.

Ofte er et videomøte velegnet når familien og lokale tjenesteytere ønsker å nyttiggjøre seg Frambus kompetanse. Slike møter varer gjerne 2-3 timer og innholdet skreddersys til den aktuelle problemstillingen. Det kan for eksempel være faglig informasjon i form av en eller flere korte forelesninger og/eller mulighet for dialog og refleksjon.

Ettersom våre tjenester er et supplement til det ordinære hjelpeapparat, er det viktig at møtet gjennomføres i samarbeid med lokale fagpersoner som har ansvar for å sikre en helhetlig og målrettet oppfølging. Disse står som arrangør for møtet og sørger for at relevante fagpersoner blir invitert. Slik kan Frambus informasjon og rådgivning bidra til å styrke samhandlingen og sikre at den det gjelder får de tjenestene og den tverrfaglige hjelpen de har behov for på sitt hjemsted.

Følgende kriterier må være oppfylt for å få innvilget veiledningsmøte med Frambu:

 • Frambu har kompetanseansvar for den aktuelle diagnosen
 • Problemstillingen må være spesifikk og ha en sammenheng med diagnosen
 • Tilsvarende bistand kan ikke gis fra andre instanser (habiliteringstjenesten o.l.)
 • Frambu har ikke tidligere gitt tjenester om samme tema
Hvordan søker man?

Vi ber om at problemstillingen konkretiseres best mulig i søknaden og at relevant dokumentasjon av nyere dato legges ved. Søknadsskjema finnes her.

Alle søknader blir grundig vurdert, og utforming av tilbud og innhold blir drøftet med søker og aktuelle tjenesteytere.

Veiledningstjenester fra Frambu er gratis.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Anne Merete Holm på telefon 64 85 60 71 eller e-post til amh@frambu.no.  .

Slik kan du delta på videokonferanse

Det er mulig å delta på videokonferanse uten eget videokonferanseutstyr.

Du trenger følgende:

 • Bærbar datamaskin med innebygd kamera og mikrofon, og som har Google Chrome-nettleser installert.
 • Internett – brannmur må være åpen for videokonferanse. Mange skoler har i dag ikke et åpent nett, da er det viktig å teste dette på forhånd. Alternativt må du få tilgang på et åpent nett (mobilt bredbånd eller lignende).

Slik gjør du for å koble deg på:

 • Åpne Chrome-nettleser og legg inn følgende lenke: join.nhn.no
 • Midt på skjermen legger du inn navn (f.eks navn på skole etc.)
 • Systemet spør deg om den kan få tilgang til mikrofon og kamera. Dette må du akseptere.
 • For å koble deg til det virtuelle møterommet trykker du på det grønne video-ikonet.
 • På høyre side av skjermen kommer det opp “Search to call” – her legger du inn det sekssifrede nummeret du har fått fra din kontakt på Frambu. Trykk deretter på den grønne knappen til høyre for der du la inn nummeret.
 • Hvis det virtuelle møterommet krever pinkode, vil systemet be deg om det nå.
 • Hvis det virtuelle møterommet ikke krever pin, kommer du rett inn i det virtuelle møterommet.

Spørsmål?

Send epost til videokonferansebestilling@frambu.no eller ring Christoffer Hals på 45 66 59 96

Vil du dele dette med noen andre?

Vil du dele dette med noen andre?

shares