En systemrettet tjeneste kan være rettet mot lokalt og regionalt tjenesteapparat, brukerforeninger og interesseorganisasjoner. Nedenfor finner du informasjon om hvilke tilbud vi kan gi til hver gruppe og hvordan du kan søke.

NB: Denne tjenesten skal ikke knyttes til en enkeltperson. Dersom tjenesten handler om en navngitt person, skal det søkes om individuell veiledningstjeneste.

 

Informasjon og veiledning til lokalt og/eller regionalt tjenesteapparat

Hensikten med systemrettede tjenester i kommunen eller regionen er å bidra til nettverksbygging og kompetansebygging rundt diagnosene vi jobber med. Det kan være flere personer med samme diagnose i kommunen eller regionen og det kan være behov for hjelp for å sikre at fagpersoner har nødvendig kunnskap om diagnose og oppfølging. Lokalt eller regionalt tjenesteapparat kan da søke om en systemrettet tjeneste. Innholdet kan for eksempel være:

  • generell diagnoseinformasjon
  • generell informasjon om oppfølging av personer med diagnosen på ulike områder
  • medisinsk behandling
  • fysioterapi
  • hjelpemidler
  • oppfølging i barnehage og skole
  • bistand i hjemmet
  • rettigheter
    osv.
Informasjon og veiledning til brukerforeninger og interesseorganisasjoner

Frambu ønsker å støtte opp under arbeidet som gjøres i regi av foreningene. Slike organisasjoner kan derfor søke om bistand fra Frambu til samlinger for sine medlemmer. Søknaden må være relatert til diagnoser og/eller temaer Frambu jobber med og må inneholde en tydelig beskrivelse av hva man ønsker at fagpersonen(e) fra Frambu skal bidra med.

Hvordan søker du?

Vi ber om at tema/problemstilling konkretiseres i søknaden. Søknadsskjema finner du her.

Alle søknader blir grundig vurdert. Eventuelt tilbud og innhold planlegges i samarbeid med søker.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Anne Merete Holm på telefon 64 85 60 71 eller e-post til amh@frambu.no

.

   .
   .

Vil du dele dette med noen andre?

shares