Systemrettet tjeneste

NB: Vi har utarbeidet omfattende beskrivelser for en del av diagnosene vi jobber med. Her vil du kunne få svar på en del spørsmål. Vi har også laget nettkurs om en del av diagnosene. Flere av disse er laget nettopp for å svare på spørsmål vi ofte møter i veiledningssakene våre. Før du søker om en veiledningstjeneste, bør du derfor undersøke om det du ønsker å diskutere er beskrevet i den aktuelle diagnoseomtalen eller i noen av nettkursene våre. Er du usikker på om veiledningstjeneste er en aktuell tjeneste for dere, er du velkommen til å ta kontakt med oss på telefon 64 85 60 00 eller e-post til info@frambu.no for nærmere avklaring.

.
En systemrettet tjeneste gir generell informasjon (ikke knyttet til enkeltpersoner med diagnosen) og kan være rettet mot lokale og regionale tjenesteytere, brukerforeninger og interesseorganisasjoner. Nedenfor finner du informasjon om hvilke tilbud vi kan gi til hver gruppe og hvordan du kan søke.

Dersom søknad om veiledningstjeneste handler om en navngitt person, skal det søkes om individuell veiledningstjeneste.

 

Informasjon og veiledning til lokalt og/eller regionalt tjenesteapparat

Hensikten med systemrettede tjenester i kommunen eller regionen er å bidra til nettverksbygging og kompetansebygging rundt diagnosene vi jobber med. Det kan være flere personer med samme diagnose i kommunen eller regionen og det kan være behov for hjelp for å sikre at fagpersoner har nødvendig kunnskap om diagnose og oppfølging. Lokalt eller regionalt tjenesteapparat kan da søke om en systemrettet tjeneste. Innholdet kan for eksempel være:

 • generell diagnoseinformasjon
 • generell informasjon om oppfølging av personer med diagnosen på ulike områder
 • medisinsk behandling
 • fysioterapi
 • hjelpemidler
 • oppfølging i barnehage og skole
 • bistand i hjemmet
 • rettigheter
  osv.
Informasjon og veiledning til brukerforeninger og interesseorganisasjoner

Frambu ønsker å støtte opp under arbeidet som gjøres i regi av foreningene. Slike organisasjoner kan derfor søke om bistand fra Frambu til samlinger for sine medlemmer. Søknaden må være relatert til diagnoser og/eller temaer Frambu jobber med og må inneholde en tydelig beskrivelse av hva man ønsker at fagpersonen(e) fra Frambu skal bidra med.

Hvordan søker du?

Vi ber om at tema/problemstilling konkretiseres i søknaden. Søknadsskjema finner du her.
For raskest mulig oppfølging, anbefaler vi å sende søknaden via Digipost til Stiftelsen Frambu.

Alle søknader blir grundig vurdert. Eventuelt tilbud og innhold planlegges i samarbeid med søker.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med oss her:
E-post: systemtjenester@frambu.no
Telefon: 64 85 60 00

Slik kan du delta på videokonferanse

Det er mulig å delta på videokonferanse uten eget videokonferanseutstyr.

Du trenger følgende:

 • Bærbar datamaskin med innebygd kamera og mikrofon, og som har Google Chrome-nettleser installert.
 • Internett – brannmur må være åpen for videokonferanse. Mange skoler har i dag ikke et åpent nett, da er det viktig å teste dette på forhånd. Alternativt må du få tilgang på et åpent nett (mobilt bredbånd eller lignende).

Slik gjør du for å koble deg på:

 • Åpne Chrome-nettleser og legg inn følgende lenke: join.nhn.no
 • Midt på skjermen legger du inn navn (f.eks navn på skole etc.)
 • Systemet spør deg om den kan få tilgang til mikrofon og kamera. Dette må du akseptere.
 • For å koble deg til det virtuelle møterommet trykker du på det grønne video-ikonet.
 • På høyre side av skjermen kommer det opp “Search to call” – her legger du inn det sekssifrede nummeret du har fått fra din kontakt på Frambu. Trykk deretter på den grønne knappen til høyre for der du la inn nummeret.
 • Hvis det virtuelle møterommet krever pinkode, vil systemet be deg om det nå.
 • Hvis det virtuelle møterommet ikke krever pin, kommer du rett inn i det virtuelle møterommet.

Spørsmål?

Send e-post til videokonferansebestilling@frambu.no eller ring oss på 64 85 60 00

Vil du dele dette med noen andre?