Frambu sett fra innkjørselen

Om oss

Velkommen til landets største kompetansesenter for sjeldne diagnoser!


Frambu samler og utvikler kunnskap om sjeldne og lite kjente diagnoser og sprer denne til personer med diagnose og deres pårørende og fagmiljøer. Slik ønsker vi å bidra til at barn, unge og voksne med sjeldne diagnoser skal kunne leve et liv i tråd med egne forutsetninger ønsker og behov.

Frambu er

 • en selveid privat stiftelse
 • et tverrfaglig kompetansesenter for sjeldne diagnoser
 • en del av spesialisthelsetjenestens nasjonale kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser
 • et statlig finansiert supplement til det ordinære tjenesteapparatet
 • en møteplass for familier og fagpersoner
 • til for både barn og voksne – fra hele landet – gjennom hele livet

Kompetanseutvikling, kunnskapsformidling og veiledning

Frambu gir et tverrfaglig tilbud til barn, unge og voksne med over 400 ulike sjeldne og lite kjente diagnoser og deres familier/pårørende og tjenesteytere.

Senterets kjernetilbud er

 • informasjons- og veiledningstjenester
 • kurs og leire
 • bidrag i utdanning
 • kommunikasjon og dokumentasjonsarbeid
 • forskning og utviklingsarbeid

Ettersom vi er et lavterskeltilbud, tar vi ikke imot henvisninger. Man benytter våre søknadsskjema for å søke om tjenester eller kurs. Vi kan også kontaktes på telefon, e-post og Digipost (se nederst på denne siden). 

Les mer om tjenestene våre her