Frambu er en ideell, selveid stiftelse.

Stiftelsens overordnede mål er å bygge og spre kompetanse som skal bidra til at personer med diagnose skal kunne mestre sitt liv med størst mulig grad av selvstendighet i alle faser.

Stiftelsen ser det som en særlig viktig oppgave å bidra til en bedring av situasjonen for personer med sjeldne diagnoser og deres familier.

Les mer på Stiftelsens egen nettside og i Strategi for Stiftelsen Frambu 2016-2019

Stiftelsen forvalter også tre legater og fond. Les mer om disse her.

I 2018 ble det opprettet en istøttegruppe for Frambu. Den heter Frambus venner. Les mer om denne her.

Har du innspill til styret i Stiftelsen Frambu?
Her finner du oversikt over styrets medlemmer og hvordan du kan kontakte dem.
Vi setter pris på innspill!

Vil du dele dette med noen andre?

shares