Stiftelsen Frambu

Frambu er en ideell, selveid stiftelse.

Stiftelsens overordnede mål er å bygge og spre kompetanse som skal bidra til at personer med diagnose skal kunne mestre sitt liv med størst mulig grad av selvstendighet i alle faser.

Stiftelsen ser det som en særlig viktig oppgave å bidra til en bedring av situasjonen for personer med sjeldne diagnoser og deres familier.

Les mer på Stiftelsens egen nettside og i Stiftelsens plan for 2020 til 2025.

Stiftelsen forvalter også to legater og fond. Les mer om disse her.
.

Har du innspill til styret i Stiftelsen Frambu?

Her finner du oversikt over styrets medlemmer og hvordan du kan kontakte dem.
Vi setter pris på innspill!
.

Frambus venner

Det er opprettet en egen vennegruppe for Frambu. Den heter Frambus venner. Les mer om gruppa og hvordan du kan bli med her.

Vil du gi en gave til Frambus venner?
Benytt kontonummer 1506 1354 279

 .

Vil du dele dette med noen andre?