Virksomheten

Frambu er en selveid stiftelse med eget styre. Senteret ble åpnet i 1955 og gir et landsdekkende, tverrfaglig og livsløpsbasert tilbud til personer med sjeldne og lite kjente diagnoser og deres pårørende og tjenesteytere. I 2005 inngikk senteret en rammeavtale med Helse Sør-Øst. I 2014 ble Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser opprettet. Frambu er det eldste og største av sentrene i denne tjenesten.
 

.
Organisering

Frambu ledes av direktør Kristian E. Kristoffersen i samarbeid med avdelingslederne fra hver av Frambus fire avdelinger:

 • Fagavdelingen
  Avdelingen er tverrfaglig sammensatt og har ansvaret for det faglige innholdet i diagnose- og temainformasjon på nett og i trykksaker, informasjons- og veiledningstjenester, kurs og forsknings- og utviklingsarbeid. Avdelingen ledes av Simen Stokke.
 • Avdeling for tjenesteinnovasjon, kommunikasjon og teknologi
  Avdelingen har blant annet ansvar for Frambus nettsted og sider i sosiale medier, kommunikasjonstjenester, videokonferanser, e-læring, synliggjøring, mediekontakt, IKT og resepsjon. Avdelingen ledes av Kari Hagen.
 • Avdeling for miljøarbeid, opplæring og tjenesteadministrasjon
  Avdelingen driver virksomheten i Frambus barnehage og skole, administrative tjenester knyttet til kurs og lokale veiledningstjenester. Avdelingen ledes av Maria Elind.
 • Avdeling for drift og administrasjon
  Avdelingens oppgaver er kjøkken, renhold, vedlikehold, eiendomsforvaltning, lønn og personal. Avdelingen ledes av Ellen Paulsen.

.
Frambus organisasjonsnummer er 971 434 767
Frambus kontonummer er 9052 05 06399

.

Vil du dele dette med noen andre?