Abstrakt kunstofoto

Temasider

Våre fagpersoner jobber jevnlig med å skrive artikler om tema de ofte får spørsmål om. Spørsmålene eller problemstillingene kommer frem under våre kurs, på veiledningstjenester og på telefon og e-post, og selv om de mange ganger er knyttet til enkeltdiagnoser, er de ikke nødvendigvis diagnosespesifikke.

Diagnosene Frambu jobber med kan være veldig ulike, men mange har også mye til felles. Vi har derfor samlet informasjon og råd vi mener kan være aktuelle for flere på egne temasider. Du finner dem i menyen under overskriften Tema. Klikk på + ved siden av den alfabetiske oversikten for å se artiklene under det enkelte temaet.

Vi håper artiklene vil være til nytte!

Forslag til andre tema vi bør omtale kan sendes til info@frambu.no