Abstrakt kunstofoto

Tema-artikler

Våre fagpersoner jobber jevnlig med å skrive artikler om tema de ofte får spørsmål om. Spørsmålene eller problemstillingene kommer frem under våre kurs, på veiledningstjenester og på telefon og e-post, og selv om de mange ganger er knyttet til enkeltdiagnoser, er de ikke nødvendigvis diagnosespesifikke.

Diagnosene Frambu jobber med kan være veldig ulike, men mange har også mye til felles. Vi har derfor samlet informasjon og råd vi mener kan være aktuelle for flere i egne temaartikler. Du finner dem i menyen under overskriften Tema. Klikk på + ved siden av den alfabetiske oversikten for å se artiklene under det enkelte temaet.

Vi håper artiklene vil være til nytte og tar gjerne imot forslag til andre tema vi bør omtale!