En gruppe personer fra forskjellige minoritetsgrupper snakker med en fagperson fra Frambu

Frambus arbeid med minoriteter

Frambu har i mange år jobbet for mange medisinske minoritetsgrupper, men vi har ikke alltid klart å knekke koden på hvordan vi kan nå bedre ut til og jobbe med alle minoritetsgrupper i samfunnet. 

Vi vet at vi har for dårlig kompetanse på dette feltet, men vi jobber målrettet for å bli bedre. De siste årene har vi for eksempel invitert eksterne fagpersoner og brukerstemmer til å delta på samlinger, webinarer og podkaster for å informere både oss og andre om sine erfaringer, studier og kompetanse på minoritetsfeltet.

I 2022 og 2023 arrangerer vi en egen webinar-rekke om innvandrerfamilier i møte med tjenesteapparatet. Du finner opptak av de gjennomførte webinarene i menyen.

Har du innspill til oss?

Kontakt oss gjerne på info@frambu.no

.

Vil du dele dette med noen andre?