Støtte til tannbehandling

Mange med sjeldne diagnoser kan få støtte til utgifter til undersøkelse og behandling hos tannpleier eller tannlege etter takster fastsatt av helse- og omsorgsdepartementet.

Ettersom støtteordningene ikke dekker alle utgiftene, må du betale en egenbetaling selv. Denne egenbetalingen teller ikke med i opptjeningen til frikort.

Se oversikt over hvilke sjeldne diagnoser som får støtte til tannbehandling her (Excel-fil)

Oversikten er delt inn i en A- og en B-liste. Personer med en diagnose som står på A-listen, har krav på støtte til nødvendig tannbehandling og forebyggende tiltak uten forbehold. Personer med en diagnose som er oppført på B-listen, må få tannlegen til å bekrefte at det er diagnosen (eller behandling man får som følge av den) som har ført til økt behov for tannbehandling. Først da kan man søke om støtte til behandlingen.

Har du spørsmål?
Ring 800 43 573 (800HELSE)

Les mer om tann- og munnhelse ved sjeldne diagnoser hos Nasjonalt kompetansesenter for oral helse ved sjeldne diagnoser

 

Vil du dele dette med noen andre?