Tannbehandling

.
Mange med sjeldne diagnoser kan få støtte til undersøkelse og behandling hos tannpleier eller tannlege. Les mer om dette hos helsenorge.no. Her finner du også en lenke til en oversikt over hvilke diagnoser som er omfattet av reglene og nærmere informasjon om ordningen.

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser omfatter også Nasjonalt kompetansesenter for oral helse ved sjeldne diagnoser (TAKO-senteret). Senteret bygger kompetanse, formidler kunnskap, møter brukere, driver med forskning og underviser om oral helse ved sjeldne diagnoser. De som har en sjelden diagnose og en problemstilling knyttet til munnhelse eller funksjon, kan henvises dit. TAKO-senteret har en tverrfaglig tilnærming til munnhelse og har ansatt logopeder og fysioterapeut i tillegg til tannlegespesialister, tannleger, tannpleiere og tannhelsesekretærer.

Les mer om mulighetene til å få dekket utgifter til tannbehandling her: Hvem betaler tannlegeregningen din?.


Denne artikkelen ble faglig oppdatert 31. januar 2024
 

.

Vil du dele dette med noen andre?