Fremtidsfullmakt

Fremtidsfullmakt 

I Vergemålsloven kapittel 10 Lov om vergemål (vergemålsloven) – Lovdata er fremtidsfullmakt definert som en fullmakt til én eller flere personer om å representere fullmaktsgiveren etter at fullmaktsgiveren på grunn av sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket helbred ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser innen de områdene som omfattes av fullmakten.  

En fremtidsfullmakt kan opprettes av den som har fylt 18 år og har evnen til å forstå fullmaktens betydning. En fremtidsfullmakt kan omfatte økonomiske og personlige forhold. Den kan begrenses til å gjelde bestemte områder. Mer informasjon om framtidsfullmakt er nøye beskrevet på nettsidene til Statsforvalteren Fremtidsfullmakt | Statsforvalteren.no 

 

Faglig oppdatert september 2021

Vil du dele dette med noen andre?