Fritid – nyttige ressurser for aktivitet og deltakelse

Jente i basseng

Her finner du mer informasjon om tilrettelegging for aktivitet og deltakelse

 • Kunnskapsbanken er utviklet av NAV, og inneholder artikler og opplæringsmateriell knyttet til blant annet hjelpemidler, tilrettelegging og utforming av omgivelsene.
  .
 • Beitostølen helsesportssenter og Valnesfjord helsesportssentetilbyr rehabilitering og habiliteringstilbud til barn, unge og voksne med ulike diagnoser, funksjonsnedsettelser og funksjonsnivå. Nettsidene deres inneholder mye nyttig informasjon om tilpasset fysisk aktivitet.
  .
 • Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser arbeider med forskning og utvikling av kunnskap for å gi økt mulighet for samfunnsdeltagelse for barn og unge med funksjonsnedsettelser. På nettsiden deres finner du blant annet artikler, beskrivelser av samhandlingsmetoder og informasjon om rettigheter og støtteordninger.
  .
 • Den Norske Turistforening har et tilrettelagt friluftstilbud for personer med utviklingshemning og deres, familie, venner og støtteapparat. Tilbudet finnes mange steder i landet og gjennomføres av lokallag i turistforeningen.
  .
 • Funkability er et samarbeid mellom Beitostølen Helsesportsenter og CP-foreningen og tilbyr en rekke videoer om tilpasset fysisk aktivitet og aktivitetshjelpemidler.
  .
 • Aktivitetshjelpemidler – Illustrasjonsfilm om anskaffelse og tilpasning av aktivitetshjelpemidler (fra Valnesfjord helsesportssenter)
  .
 • Norges Idrettsforbund har egne tilbud for ulike typer paraidrett
  .
 • Aktivitetsguiden er et gratis inkluderingstilbud i regi av Norges Idrettsforbund som kan hjelpe barn og unge mellom 6 og 19 år å komme inn i en meningsfull og aktiv fritid i et idrettslag. En aktivitetsguide kan komme hjem til familien og hjelpe til med å finne et passende idrettstilbud. Aktivitetsguiden kan også legge til rette for et trygt og godt første møte med idrettslaget og følge til og fra trening i begynnelsen. Hvis familien har betalingsutfordringer, hjelper aktivitetsguiden familien med å finne en løsning. Tilbudet finnes i flere norske byer. Alle kan søke. Hvis man søker på vegne av en familie, må familien ha godkjent dette.
  .
 • Fritid med Bistand er en metode der en jobber systematisk for at enkeltmennesker kan delta på kultur- og fritidsarenaer.
  .


Denne artikkelen ble oppdatert i mars 2022

.
.

Vil du dele dette med noen andre?