Sammen på tur – Bruk energien smart!

Gutt ved bålet

Mange med en sjelden diagnose blir raskere og oftere slitne enn andre. For barn kan det føles spesielt vanskelig å ikke orke det samme eller kunne delta i de samme aktivitetene som vennene. Ved å være mer bevisst på hvordan man bruker den energien man har, vil mange kunne delta mer uten å risikere å slite seg ut.

Mange av barna vi møter på Frambu forteller at de ofte ikke er med når skolen drar på tur eller at de har fritak fra kroppsøving. En del har derfor aldri vært ute i kano eller kokt mat over et bål ute i skogen før.

Å dra på tur ute kan ha mange positive effekter. I tillegg til å gi avveksling og gode opplevelser, gir det blant annet også mulighet til å lære om naturen og lære å tenne opp bål og lage mat ute. Samtidig kan kroppen utfordres på andre måter. Slike aktiviteter kan også bidra til at man blir kjent med nye sider både ved seg selv og hverandre. Dette kan gi viktige erfaringer og læring.

Hvordan kan vi tilrettelegge for økt deltakelse?

På Frambu er vi opptatt av å velge aktiviteter og tilrettelegge disse slik at alle kan delta.

Behov for pauser og å kunne prioritere hvilke aktiviteter barnet kan delta i løpet av en dag bør ikke være til hinder for at barnet skal kunne delta. Tilrettelegging i hverdagen handler også om å legge til rette for deltakelse på tur. Det kan overføres til turer med familien, skolen eller barnehagen, og kan bidra til å gjøre det mulig å delta på mest mulig uten å slite seg ut.

Jente i hengekøe

Barn med nedsatt muskelkraft eller balansevansker kan oppleve at det er mye usikkerhet rundt det å være med på tur. De kan bekymre seg for hvor turen går, og om de kommer til å bli slitne. De lurer på om det er mulig å ta med rullestolen, og hvordan det i så fall skal foregå i praksis. Ofte har barna selv de beste løsningene, og det viktigste er å finne måter å gjøre ting på som fungerer for den det gjelder.

Familie på tur med vogn

Prat med barnet på forhånd

Når man planlegger tur med klassen kan det være lurt om lærer eller assistent har en samtale med barnet hvor blir enige om hvordan man praktisk har tenkt å løse eventuelle utfordringer. Det er viktig at de voksne ikke fokuserer på spørsmål om tilgjengelighet og rullestol som et problem. Da vil barnet kunne se på sin egen deltakelse som et problem også, og tenke at det bare blir styr å være med. Det er viktig at alle føler seg inkludert.

Barn som har vansker med å gå lange avstander, kan bruke mye energi på å gå til turplassen. For noen kan det for eksempel være en idé å bruke rullestol eller annen form for transportmiddel for å komme seg dit klassen skal, slik at han eller hun heller har overskudd til å delta i leken og aktiviteten når man kommer frem. For dem som ønsker å gå, kan gjerne sekken være litt lettere enn de andre sin, eller de kan slippe å bære sekk. Dersom turen blir for tung, kan de kanskje likvel være med på deler av den.

På rotur med rullestolen i båt på slep

Ta en båttur

Mange har glede av å være ute i båt. Dette gir mulighet for å variere muskelbruk gjennom å la beina hvile mens armene jobber. Man har også mulighet til å være passasjer og spare krefter til man kommer frem, samtidig som båtturen kan være er fin og viktig opplevelse i seg selv. I tillegg er det mulig å frakte med seg seg nødvendige hjelpemidler i båten eller ved hjelp av en ekstra båt.

To gutter i hengekøye

Trenger ikke hvile alene

Tilrettelegging på tur handler ofte mest om å tenke kreativt og alternativt. Hvile trenger heller ikke å være en pause fra fellesskapet. Å ligge i hengekøya sammen med en kamerat eller å kikke på skyene eller i bålet kan gi gode opplevelser sammen. Vi har ofte også med oss bøker på tur. Ikke sjeldent har vi også med andre ting som elevene er opptatte av, enten det er sjakkbrett eller lego. Det er mange ting som er fine å holde på med ute også.

Barna trenger heller ikke å føle at de skal isolere seg fra de andre og kjede seg mens de hviler, men de kan delta på det de orker og likevel være nær de andre barna.

Gitarspilling ute

Musikk

Musikk kan være en fin turaktivitet for mange barn og unge. Vi har ofte med gitar og tromme på Frambus turer. Å spille musikk ute skaper ekstra god stemning rundt leirbålet.

Gutt skjærer opp grønnsaker

Matlaging

Å lage mat er en annen rolig aktivitet som passer godt når man er på tur. Blant våre favoritter er betasuppe som vi lager sammen og tacowraps med fiskekaker. Enkle og smaksrike retter som samtidig krever litt innsats og samarbeid. Det kan for eksempel være fint å sitte ved bålet eller på en stubbe og kutte salat eller grille på pinne i stedet for å være i full aktivitet hele tiden. Det meste man kan gjøre hjemme, kan man også gjøre på tur.

To små barn på lekeplassen

Tenk alternativt

Frambu skole og barnehage opplever at mange barn med behov for mye hvile gjerne vil være med på tur og at de har stor glede av det. Turen trenger ikke nødvendigvis å være så lang. Kanskje bare til nærmeste lekeplass. Skal man lenger, kan man ofte få til mye ved å tenke litt annerledes.

Hva er målet for turen? Hvis målet er at du skal gå fram og tilbake til et sted uten å gjøre noe spesielt der, kan energien gjerne brukes til selve turen. Men om barnet eller ungdommen skal gjøre noe aktivt når de kommer fram, kan det være lurt å vurdere alternative transportmetoder, ta pauser underveis eller tilpasse aktivitetene når man kommer fram.

Det finnes dessuten mange måter å legge inn hvilepauser på, uten at det kjennes påtvunget. Det trengs for eksempel ikke å lages et stort nummer ut av at ett eller flere barn skal hvile, slik at alle de andre får det med seg. Med rom for hvileplasser og rolige aktiviteter kan barna selv være med på å justere aktivitetsnivået og tilpasse energien til det de ønsker. På den måten kan alle være med i tråd med sine forutsetninger.

Jente perler ute

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Denne artikkelen ble oppdatert i februar 2019

.
.

Vil du dele dette med noen andre?