Collage med flere bilder av mat og spisesituasjoner
.

Ernæring ved sjeldne diagnoser

I menyen har vi samlet artikler, videoer og annet som handler om problemstillinger innenfor mat, spising og ernæring som vi erfarer at mange med diagnosene vi jobber med og pårørende og ansatte rundt står i. Under finner du relevante kurs og nyheter om temaet og kontaktinformasjon til fagpersonene hos oss som kan mest om dette.

Har du spørsmål?

Fagpersonene på Frambu tar imot henvendelser fra personer med diagnose, pårørende, fagpersoner og andre både pr telefon, e-post og brev/digipost.

På Frambu jobber tre kliniske ernæringsfysiologer. Oppgavene deres består blant annet av å:

  • bygge opp og spre kunnskap om ernæring, ernæringsoppfølging og spesifikke dietter ved sjelden diagnoser
  • overvåke og formidle behandlingsresultater
  • delta i forskning og etablering av forskningsnettverk
  • gi råd via telefon, i møter på våre sentre eller ved behandlende sykehus, på videokonferanse eller på reise til brukers lokalmiljø
  • iverksette tiltak for at personer med sjeldne diagnoser skal få et likeverdig tilbud hele livet
  • implementere nasjonale retningslinjer og kunnskapsbasert praksis
  • bidra i relevant undervisning
  • samarbeide med brukerorganisasjoner og sikre reell brukermedvirkning

Du finner kontaktinformasjon til våre kliniske ernæringsfysiologer her: