Ernæring og utviklingshemming

Publisert: 26. oktober 2020

Måltid med bistand

Torsdag 8. oktober 2020 arrangerte vi webinar om ernæring for ansatte som yter helse- og omsorgstjenester til voksne med utviklingshemning eller jobber med ernæringsfaglige oppgaver knyttet til målgruppen. Nå kan du lese en kort oppsummering av alle innleggene her.

Personer med utviklingshemming er en ernæringsmessig sårbar gruppe med økt risiko for ernæringsmessige helseplager sammenlignet med den generelle befolkningen. Gjennom vårt arbeid på Frambu, har vi erfart at en del ansatte er usikre på hvordan de kan og bør arbeide med oppfølging av ernæring. Vi opplever i tillegg at det er stor variasjon i rutiner for ernæringsscreening og systematisk ernæringsarbeid.

I samarbeid med det faglige nettverket «Ernæring for sårbare grupper» arrangerte vi derfor dette webinaret for å bidra til økt kunnskap om systematisk ernæringsarbeid og legge til rette for refleksjon og erfaringsutveksling på egen fagutøvelse på dette fagområdet.

Les vår faglige oppsummering fra webinaret her.

.

 

Vil du dele dette med noen andre?