Kurs og Frambuleir

Frambu tilbyr hvert år en rekke ulike kurs
Les mer om de ulike kurstypene i menyen til venstre

 

Kort om ulike typer kurs:

I vår kurskalender vil du til enhver tid finne ulike nettkurs som er gratis og tilgjengelige for alle interesserte. Nettkursene er av ulike lengde, og er ofte satt sammen av moduler slik at du kan ta deler av nettkurset akkurat når det passer deg. Nettkurs er gratis og har ingen påmeldingsfrister.

Oversikt over kommende webinarer finner du i vår kurskalender. Et webinar foregår på et fastsatt tidspunkt og varer normalt 1-2 timer. Våre webinarer gjennomføres i zoom, de er gratis og rettet mot ulike målgrupper, men er åpne for alle interesserte.

Våre fagkurs er rettet mot tjenesteytere som jobber med personer med en sjelden diagnose. I mange tilfeller vil fagkursene også være aktuelle for pårørende og personer med en av diagnosene Frambu jobber med. Dette vil komme frem under informasjon om målgruppen for det enkelte kurset.

Våre brukerkurs er rettet mot personer med en av diagnosene Frambu jobber med, deres familier og tjenesteytere. Brukerkursene kan foregå på Frambu over 3-5 dager, eller som et digitalt tilbud.

Frambuleir er et annerledes kurs hvor deltakerne får møte andre som er i liknende situasjon som seg selv og utveksle erfaringer og knytte sosiale nettverk.

Med jevne mellomrom har vi også kurs for søsken, besteforeldre og foreldre som kan vare av ulike lengde og ulikt innhold. Se beskrivelse av det enkelte kurset i kurskalender.

Ettersom vi er et lavterskeltilbud, tar vi ikke imot henvisninger. Man benytter våre søknadsskjema for å søke om tjenester eller kurs. Vi kan også kontaktes på telefon, e-post og Digipost. 

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål om våre kurstilbud!