Kurs fra andre sjeldensentra

Frambu er ett av ni kompetansesentre i den nasjonale kompetansetjenesten for sjeldne diagnoser og det eneste senteret som disponerer lokaler til å arrangere større kurs og samlinger. En del av ukene i året disponerer derfor de andre sentrene i tjenesten Frambus lokaler og ressurser til å arrangere kurs for sine brukergrupper.

Disse kursene står oppført i kurskalenderen vår med tydelig merking av hvem som er arrangør. I beskrivelsen av kurset lenker vi videre til senteret som arrangerer kurset for mer informasjon om målgruppe, søknadsfrist og hvordan man kan melde seg på. Ytterligere spørsmål om kurset må rettes til det aktuelle senteret.

Vil du dele dette med noen andre?