To personer ser igjennom en ramme på sletta

Informasjon til hjelpere

Frambuleir 2020 er avlyst

Grunnet situasjonen med koronaviruset Covid-19, blir dessverre leirene for sommeren 2020 avlyst. Vi har i det lengste håpet å kunne unngå dette, men ser nå at det ikke er mulig å gjennomføre leirene og samtidig ivareta tiltakene for å begrense smittespredning. Dette får selvsagt konsekvenser for alle dere som skulle jobbet på leir i sommer. Dere mister en givende sommerjobb, inntekter og arbeidserfaring. Det er dessverre lite Frambu kan gjøre for å kompensere for dette. Vi vil likevel sørge for at alle som har fått tilbud om jobb på leir, får dokumentasjon på dette. Dermed kan hver enkelt dokumentere at man nå står med et inntektstap til sommeren.

NAV og Lånekassen har iverksatt ulike krisetiltak for å kompensere for bortfall av inntekt som følge av koronakrisen. Hvilken instans man skal forholde seg til, avhenger av om man er student, har annet fast arbeid eller er selvstendig næringsdrivende. Det er ikke mulig for Frambu å gi råd om hvilke ordninger og regler som gjelder for den enkelte. Vi ber derfor alle om å innhente aktuell informasjon fra NAV eller Lånekassen.

Det er ellers mange bedrifter som trenger folk til ulike samfunnskritiske jobber i tiden fremover. Vi vil derfor oppfordre alle som ønsker å bidra om å melde seg til arbeidsplassen.nav.no. Registrer man seg her, vil arbeidsgivere som trenger ekstra ressurser for å holde hjulene i gang, på en smidig måte finne frem til dere. Helsedirektoratet har også opprettet en side hvor personer med helsefaglig utdanning kan registrere seg: nasjonalthelsepersonell.no. (NB: Helsepersonell som allerede er ansatt ved sykehus eller i helse- og omsorgstjenesten i kommunen skal ikke registrere seg her.)

Inntektstap for studenter
Studenter som får bortfall av inntekt, kan henvende seg til Lånekassen. Les mer om ordningene som gjelder her.

Inntektstap for de som har annet fast arbeid eller er selvstendig næringsdrivende
For de som hører til denne kategorien, vil det kunne være ordninger som kompenserer for bortfall av inntekt. Det ser likevel ut til at dette henger sammen med bortfall av inntekt fra den enkeltes faste stilling eller hovednæring. NAV viser her til muligheten til å melde seg som arbeidsledig og søke dagpenger. Man vil trolig ikke få en direkte kompensasjon for bortfall av biinntekten som leir utgjør, og eventuell kompensasjon vil avhenge av den enkeltes årsinntekt og nåværende status som arbeidsledig eller permittert. Les mer om dette her.

Frambuleir er en opplevelse utenom det vanlige. Hit kommer barn og unge med sjeldne og lite kjente tilstander for å treffe andre i samme situasjon, utveksle erfaringer og prøve seg på nye aktiviteter. I store og små grupper kan deltakerne tøye grenser, øve opp selvstendighet og utvikle seg i fellesskap. Her slipper man å forklare noe, her kan man bare være seg selv.

Senterets lokaler og beliggenhet ved skog og vann frister til varierte opplevelser både inne og utendørs. Av og til tar vi pause fra kanopadling, filminnspilling og gruppeaktiviteter og tar en tur til attraksjoner i nærheten, som fornøyelsesparken Tusenfryd, ruinene på Hovedøya eller Oslo sentrum.

Frambuleire 2020
Fra 30. juni til 7. august 2020 gjennomfører Frambu tre leire for barn, unge og voksne uten foreldre eller assistenter til stede.

For å gjøre leirene til et høydepunkt for de rundt 150 deltakerne trenger vi mange hjelpere. Vil du være en av dem?
Leirene drives av innleide ledere som samarbeider med Frambus faste personale. Hjelpere møter dagen før deltakerne kommer for å få informasjon og opplæring. Engasjementet er begrenset til helseleirens varighet.

Arbeidsdagene vil være spennende og utfordrende, men også krevende og lange. Vaktsystemet innebærer daglige delt-vakter med innlagte pauser på til sammen 4 timer, samt to fridager i løpet av oppholdet. En stor del av deltakerne trenger hjelp til stell, løfting, mating og lignende. Alle hjelpere må ta del i denne type oppgaver.

Båttur på tjernet

Spørsmål?
For henvendelser knyttet til ansettelser og hjelperrollen på leir, kontakt leir@frambu.no. For mer generelle spørsmål, kontakt oss på telefon 64 85 60 00.

Slik søker du
Søknadsskjema finner du på www.frambuleir.no. Det kan fylles ut direkte på nettsiden. Søknadsfrist er 15. februar 2019

Vil du dele dette med noen andre?