Utgifter til reise til og fra kurs

Deltakere på kurs på Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser kan få dekket nødvendige utgifter til reise til og fra kurset fra pasientreiser. Reisen dekkes uansett hvor i landet du reiser fra.

Samme reisegodtgjørelse uansett transportmiddel

Som hovedregel får du dekket utgifter til reisen med en standardsats per kilometer, uansett hvilket transportmiddel du bruker. For å få reisegodtgjørelse, må avstanden være over ti kilometer hver vei. Reisen må koste mer enn lokal minstetakst med rutegående transport. Hvis din behandler/lege dokumenterer at det er nødvendig å bruke bil eller taxi av helsemessige årsaker, kan du søke om å få dekket utgifter til dette.

Det er din behandler/lege som vurderer ditt helsemessige behov og utsteder rekvisisjon etter gjeldende regler. Du må som regel vise vedkommende svarbrevet fra Frambu med tilbud om plass på kurs. Rekvisisjon kan utstedes for reise til Frambu og fra Frambu. Dersom du ikke har rekvisisjon til taxi for første strekning av hjemreisen, kan Frambu skrive denne etter gjeldende regler.

Pårørende 

Nære pårørende til en pasient har rett til å få dekket nødvendige utgifter ved reise til et kompetansesenter i Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser. Nære pårørende omfatter også søsken. Som hovedregel må personen med diagnose delta på kurset, men det finnes unntak.
Her kan du lese Pasientreiser og reise for pårørende til et kompetansesenter for sjeldne diagnoser. Du må som regel fremvise svarbrevet fra Frambu med tilbud om plass på kurs (tilsvarer innkalling), eller bekreftelsen du mottok på kurset hvis du søker etter kurset.

Ledsagere

Du kan ha med deg ledsager når det er nødvendig for selve reisen. Du kan kun ha med én ledsager med mindre du av medisinske eller transportmessige årsaker har behov for flere.

Frambus beliggenhet/Behov for tilrettelagt transport

Frambu ligger 15-20 minutters gange fra nærmeste bussholdeplass Brokkenhus. Det finnes ingen annen offentlig kommunikasjon eller tilgang til taxi i dette området. For personer med nedsatt funksjonsevne og foreldre som reiser med barn og har med seg bagasje, ekstra utstyr/hjelpemidler, er det ikke mulig å reise til og fra Frambu med offentlige kommunikasjonsmidler fra Oslo sentrum. Noen voksne/familier vil kunne benytte flytog eller flybuss mellom Gardermoen og Oslo S, mens andre vil trenge tilrettelagt transport (taxi) her.

Bestilling av tilrettelagt transport

Trenger du tilrettelagt transport (taxi/helsebil) av helsemessige årsaker, må dette bestilles av behandleren/legen din. Det må påregnes noe ventetid ved bruk av Pasientreiser. Ta derfor kontakt med fastlegen din i god tid før du skal på kurs!

Reise fra Oslo Lufthavn Gardermoen

Rutegående transport mellom Gardermoen og Frambu innebærer bytte av transportmiddel. Det er ca. 650 meter (8-12 minutters gange) mellom Oslo S og Oslo bussterminal. Tilrettelagt transport (taxi) fra Gardermoen til Frambu må forhåndsbestilles hos Pasientreiser dersom du har rekvisisjon fra lege.

Reise fra Oslo S/Oslo bussterminal

Buss 550 går fra Oslo bussterminal til holdeplassen Brokkenhus 1-2 ganger i timen. Se www.ruter.no eller appen RuterBillett for busstider og kjøp av billetter. Dersom du har fått rekvirert tilrettelagt transport (taxi) til Frambu og denne er forhåndsbestilt gjennom Pasientreiser, må du ringe Pasientreiser på telefon 05515 ca. 20-30 minutter før dere ankommer Oslo S eller Oslo Bussterminal. Dette er for å bekrefte at du er i rute og sørge for at Pasientreiser sender den konkrete bestillingen til transportselskapet.

Reisegodtgjørelse

https://helsenorge.no/rettigheter/pasientreiser kan du søke om å få dekket reiseutgifter. Søknadsskjema på papir kan også fås på Frambu. Husk å søke innen seks måneder etter at reisen er gjennomført.

Her finner du Frambu

Frambu ligger i Østmarka, 17 kilometer sør for Oslo sentrum. Vår adresse er Sandbakkveien 18, 1404 Siggerud. Se kart og veibeskrivelse her. Vi har gratis parkeringsplasser, og noen ladestasjoner for el-bil.

Har du spørsmål eller trenger hjelp til utfylling eller bestilling av reise?

Kontakt pasientreiser på telefon  05515.

Se www.pasientreiser.no for mer informasjon.

.

Denne teksten ble oppdatert i februar 2023

.

  .
  .

Vil du dele dette med noen andre?