Utgifter til reise til og fra kurs

Frambu ligger i Østmarka, 17 kilometer sør for Oslo sentrum. Vi har gratis parkeringsplasser, og noen ladestasjoner for el-biler. Se kart og veibeskrivelse her.

Deltakere på kurs hos oss kan få dekket nødvendige utgifter til reise til og fra kurset fra pasientreiser. Reisen dekkes uansett hvor i landet du reiser fra.


Du finner utfyllende informasjon om Pasientreiser hos Helsenorge

Teksten under er basert på informasjon fra Helsenorge (med forbehold om endringer) 
.

Samme reisegodtgjørelse uansett transportmiddel

Som hovedregel får du dekket utgifter til reisen med en standardsats per kilometer, uansett hvilket transportmiddel du bruker. For å få reisegodtgjørelse, må avstanden være over ti kilometer hver vei. Reisen må koste mer enn lokal minstetakst med rutegående transport. Hvis din behandler/lege dokumenterer at det er nødvendig å bruke bil eller taxi av helsemessige årsaker, kan du søke om å få dekket utgifter til dette.

Det er din behandler/lege som vurderer ditt helsemessige behov og utsteder rekvisisjon etter gjeldende regler. Du må som regel vise vedkommende svarbrevet fra Frambu med tilbud om plass på kurs. Rekvisisjon kan utstedes for reise til Frambu og fra Frambu. Dersom du ikke har rekvisisjon til taxi for første strekning av hjemreisen, kan Frambu skrive denne etter gjeldende regler.
.

Pårørende 

Nære pårørende til en pasient har rett til å få dekket nødvendige utgifter ved reise til et kompetansesenter i Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser. Nære pårørende omfatter også søsken. Som hovedregel må personen med diagnose delta på kurset, men det finnes unntak.

Les mer om pårørendes reise til et kompetansesenter for sjeldne diagnoser her

Du må som regel legge ved svarbrevet fra Frambu med tilbud om plass på kurs (tilsvarer innkalling), eller bekreftelsen du mottok på kurset hvis du søker etter kurset.

.

Ledsagere

Du kan ha med deg ledsager når det er nødvendig for selve reisen. Du kan kun ha med én ledsager med mindre du av medisinske eller transportmessige årsaker har behov for flere.
.

Frambus beliggenhet og offentlig transport

Frambu ligger ca 10-15 minutters gange fra nærmeste bussholdeplass Brokkenhus, via asfaltert skogsbilvei. Det finnes ingen annen offentlig kommunikasjon enn buss i dette området. For personer med nedsatt funksjonsevne eller som har andre helsemessige utfordringer som medfører at de ikke kan gå en kilometer fra bussholdeplassen og til Frambu, anbefales bruk av bil eller taxi.
.

Bestilling av tilrettelagt transport

Trenger du tilrettelagt transport (taxi/helsebil) av helsemessige årsaker, må dette bestilles av behandleren/legen din. Det må påregnes noe ventetid ved bruk av Pasientreiser. Ta derfor kontakt med fastlegen din i god tid før du skal på kurs! Det er ingen taxiholdeplass i nærheten av Frambu. Nærmeste taxier kommer fra Oslo eller Ski, og det vil derfor i mange tilfeller være hensiktsmessig med tilrettelagt transport direkte fra Oslo, Gardermoen eller lignende.

Det er behandleren din som avgjør om du har behov for rekvirert reise av helsemessige årsaker.
Helsemessige årsaker kan være:

  • betydelig redusert orienteringsevne
  • betydelig redusert allmenntilstand
  • psykiske problemer, som gjør det vanskelig for deg å gjennomføre reisen med offentlig transport eller egen bil
  • redusert forflytningsevne, som gjør at du har problemer med å gå, komme deg inn og ut av et transportmiddel eller har behov for tilrettelagt transportmiddel

Les mer på Pasientreiser sine nettsider

 

Reise fra Oslo Lufthavn Gardermoen

Rutegående transport mellom Gardermoen og Frambu innebærer bytte av transportmiddel. Det er ca. 650 meter (8-12 minutters gange) mellom Oslo S og Oslo bussterminal. Tilrettelagt transport (taxi) fra Gardermoen til Frambu må forhåndsbestilles hos Pasientreiser dersom du har rekvisisjon fra lege.
.

Reise fra Oslo S/Oslo bussterminal

Buss 550 går fra Oslo bussterminal til holdeplassen Brokkenhus 1-2 ganger i timen. Se www.ruter.no eller appen RuterBillett for busstider og kjøp av billetter. Det er ca 1 km fra bussholdeplassen til hovedinngangen på Frambu (flatt og lett stigende terreng, asfaltert hele veien).

Dersom du har fått tilrettelagt transport (taxi) til Frambu og denne er forhåndsbestilt gjennom Pasientreiser, må du ringe Pasientreiser på telefon 05515 ca 20-30 minutter før du er fremme på Oslo S eller Oslo Bussterminal for å bekrefte at du er i rute og sørge for at Pasientreiser sender bestillingen til transportselskapet.
.

Reisegodtgjørelse

Du kan søke om å få dekket reiseutgifter. Dette må gjøres innen seks måneder etter at reisen er gjennomført. Du finner mer informasjon og skjema hos pasientreiser.
.

Har du spørsmål eller trenger hjelp til utfylling eller bestilling av reise?

Kontakt Pasientreiser på telefon  05515.

.

Denne teksten ble oppdatert i august 2023

.  .

Vil du dele dette med noen andre?