Collage med fire bilder fra kurs på Frambu

Brukerkursene på Frambu samler mennesker fra hele landet som har til felles at de selv eller noen i deres familie har en sjelden tilstand. Kursene planlegges med utgangspunkt i enkeltdiagnoser eller diagnosegrupper Frambu har ansvaret for.

 

Hovedmålgruppa for brukerkursene er barn, ungdom og voksne med en sjelden diagnose og deres familier. Besteforeldre og tjenesteytere rundt personen med diagnose har også anledning til å søke om deltakelse på hele eller deler av kurset.

Frambus hovedoppgave under kursene er å gi informasjon om den aktuelle diagnosen og ulike forhold knyttet til denne og legge til rette for at deltakerne får mulighet til å treffe andre i en liknende situasjon. Vi får også mulighet til å bygge opp vår kompetanse gjennom direkte kontakt med deltakerne.

Innholdet i kursene planlegges i samarbeid med brukerforeninger eller kontaktpersoner der det finnes slike.

Tilbud til voksne

Voksne med diagnose og/eller pårørende får tilbud om forelesninger, temagrupper og erfaringsutveksling. Voksne med en diagnose som medfører at de har behov for et annet tilbud får et eget tilrettelagt program i Frambus miljøavdeling. Sosialt samvær og erfaringsutveksling med de andre deltakere er en viktig del av kursoppholdet.
Frambu tilbyr også tjenesteytere å delta på hele eller deler av våre brukerkurs. Det er mye læring i møte andre i samme situasjon, samt å få kjennskap til og informasjon om den aktuelle diagnosen. På Frambu får du mulighet til å diskutere og utveksle erfaringer både med familiene og eventuelle andre tjenesteytere, samt Frambus fagpersoner. Tjenesteytere følger i hovedsak programmet til de andre voksne/ foresatte på kurset.

På noen brukerkurs arrangeres det et eget fagkurs en av dagene. Her kan både deltakerne på brukerkurset, aktuelle fagpersoner eller andre voksne med en sjelden diagnose og deres pårørende delta. Det er også mulig å delta på fagkurset via videokonferanse og strømming. Les mer om fagkurs her. 

Tilbud til barn og ungdom

Barn og ungdom med diagnose og eventuelle søsken som deltar får et pedagogisk tilbud i Frambus barnehage og skole på dagtid. Det blir lagt til rette for at barna skal bli kjent med hverandre gjennom aktiviteter og utveksling av erfaringer. Det vil også være fokus på diagnosekunnskap og mestring gjennom lek og læring. Skolebarna vil også få noe tid til arbeid med lekseplan fra hjemmeskolen.

Tilbud på ettermiddag og kveld 

Deltakerne bor på Frambu under kurset i vår soveromsfløy. På ettermiddag- og kveldstid er det tilbud om ulike aktiviteter tilpasset deltakerne, organisert av Frambus aktivitetsledere. Frambus beliggenhet innbyr til mange uteaktiviteter året rundt. Klatreveggen og båtene er populære for både store og små. Vi har lekeplass, “kameratbane” og lavvo. Inne finnes blant annet oppvarmet svømmebasseng, gymsal og aktivitetshall med bordtennis, biljard m.m.

Bildegalleri fra Frambu

Hva koster det?

Deltakelse, mat og overnatting er gratis for personer med diagnose og deres familier.

Reiseutgifter til og fra nasjonale kompetansesentra dekkes via Pasientreiser, uansett hvor i landet man reiser fra. Dette gjelder også for pårørende som foreldre, søsken og besteforeldre. Les mer om dekning av reiseutgifter her.

Dersom du er i arbeid, kan du i en del tilfeller få opplæringspenger. Les om muligheten til å søke om opplæringspenger her.

Personlige assistenter som følger en kursdeltaker for å yte praktisk bistand under oppholdet, betaler kun for eventuelle måltider (se prisliste i resepsjonen ved ankomst).

Tjenesteytere som deltar på hele eller deler av brukerkurs, betaler kr. 200 pr. dag for lunsj, kaffepauser og kursmateriell. Dette betales i resepsjonen ved ankomst. Vi tilbyr gratis overnatting så langt vi har kapasitet. Arbeidsgiver må dekke eventuelle reise- og lønnskostnader.
(NB! Deltakelse på fagkurs krever egen påmelding og betaling av kursavgift for denne)

Innhold og søknad

Informasjon om planlagte kurs på Frambu finnes i kurskalenderen. Under det enkelte kurset finner du informasjon, program og søknadsskjema.
(Vi har dessverre ikke kapasitet til å sende ut bekreftelse om at vi har mottatt søknaden, men alle som søker vil få tilsendt svarbrev i posten ca. 2 uker etter at søknadsfristen går ut.)

Lurer du på noe?
Ta gjerne kontakt med oss på telefon 64 85 60 00. Du kan også sende en melding til kurs@frambu.no (unngå sensitiv informasjon) eller via digipost til Stiftelsen Frambu.

Velkommen til kurs på Frambu!

  .
  .

Vil du dele dette med noen andre?

shares