Frambu barnehage og skole

Barn og ungdom i Frambu barnehage og skole

Barn og ungdom som deltar på kurs på Frambu får et pedagogisk tilbud i Frambus barnehage og skole på dagtid mens foreldrene deltar på forelesninger. Kursdagene på Frambu er lagt opp slik at hele familien skal få økt sin kunnskap om den aktuelle diagnosen og hvordan man kan leve best mulig med den.

Opplæringstilbudet på Frambu er annerledes enn det de fleste har på hjemstedet sitt, men alle barn i barnehagealder vil få et tilbud i tråd med Rammeplan for barnehagen og alle skolebarn vil få et tilbud i tråd med kompetansemål fra Kunnskapsløftet. Gjennom aktiviteter, gruppearbeid og samtaler legger Frambu vekt på at alle skal utvikle kunnskap, ferdigheter og holdninger for å mestre de utfordringene de har, enten på grunn av egen diagnose eller som søsken/familiemedlem til en med en sjelden diagnose. Vi setter av to skoletimer i løpet av uken til skolearbeid som barna og ungdommen har med fra hjemmeskolen.

Se Frambus læreplan her

Når man kommer til Frambus skole og barnehage, treffer man mange man ikke har møtt før, og det meste er nytt. Vi bruker derfor god tid på å bli trygg og kjent med de andre i gruppa.

På Frambu får barn og ungdom tilbud om å delta i samtalegrupper med andre i samme situasjon. Da snakker vi om det man opplever i hverdagen, og om det er noe man lurer på i forhold til den sjeldne diagnosen. Vi erfarer at barna opplever gjenkjenning i det de andre forteller og at det kan være verdifullt å dele erfaringer med hverandre.

Frambu skal være et trygt sted å gjøre nye ting, og vi tilrettelegger aktiviteter utfra den enkeltes forutsetninger. På Frambu har vi god plass inne og ute til å gjøre aktiviteter. Vi har et ekstra varmt basseng, klatrevegg ute og inne, gymsal, spillrom, mange musikkinstrumenter og formingsmateriell som vi bruker både i skoletiden og på kveldstid. Frambu er omgitt av et tjern, og vi har SUP-brett og båter vi kan dra på tur med. Mange som kommer til Frambu får prøve seg på nye aktiviteter som de kan fortsette med når de kommer hjem.

Her kan du se glimt fra kurs på Frambu:

.
Slik ser det ut på og rundt Frambu:

Frambus uteområder

.

.

Vil du dele dette med noen andre?