Frambu barnehage og skole

Barn som deltar på kurs på Frambu får et pedagogisk tilbud i Frambus barnehage og skole på dagtid mens foreldrene deltar på forelesninger. Barnehagen på Frambu heter Godlia. Her får de minste barna mye kos og hjelp av dyktige miljøarbeidere og lærlinger. I tillegg har vi avdelingene Langen og Kollen for større barn og ungdom.

Skolen på Frambu
Skole på Frambu er ikke helt som vanlig skole. Vi gjør litt skolearbeid og lekser innimellom, men mesteparten av tiden har vi ulike aktiviteter ute og inne for å bli godt kjent med hverandre. Barna får også informasjon om den sjeldne diagnosen det selv eller en i familien har og får utveksle erfaringer med andre i samme situasjon. De er sammen med trygge voksne som vet mye om hvordan det er å leve med en sjelden diagnose og som kan svare på spørsmål barna går og grubler på.

I stillbildefilmen under viser vi hvordan dagene kan se ut for skolebarn som deltar på kurs på Frambu. Opplegget kan variere noe fra kurs til kurs. Filmen kan vises til barn som har fått plass på kurs som en forberedelse til kurset.
.

Mye å finne på utenom skoletid

Frambu har mange tilbud for barn på kurs også etter skoletid, både ute og inne. Mesteparten av lokalene og utstyret på senteret er tilgjengelige for bruk også på kveldstid. Bildet under gir en grov oversikt over Frambus lokaler og omgivelser:.

Frambus uteområder

.

Vil du dele dette med noen andre?