Overgangen til skole – spesialpedagogiske rettigheter og muligheter

 

Pedagogisk rådgiver på Frambu, Marianne Bryn, gir deg i videoen under en oversikt over aktuelle paragrafer i lovverket, før hun ser på hvordan skolen både er en læringsarena og en sosial arena. Alle elever har rett til en tilpasset opplæring, og skoler skal tilrettelegge for gode utviklings- og læringsmuligheter. Bryn ser også nærmere på enkeltvedtak, sakkyndige vurderinger, individuell opplæringsplan og kartlegging av elever med tester.

Målet må være å få best utbytte av opplæringen.

 

 

Les mer om en lovendring innenfor dette feltet her.

 

Denne artikkelen ble sist oppdatert i juni 2018.

 

 

 

Vil du dele dette med noen andre?