Sjelden og skeiv

Hvilke utfordringer opplever LHBTI-personer som i tillegg har en sjelden diagnose? Dette er en tematikk som Frambu er opptatt av, og gjerne vil både vite mer om og fokusere mer på. I 2019 hadde vi kurset Sjelden og skeiv, og det hender at vi kommer over erfaringer og viktige stemmer fra personer med en sjelden diagnose som i tillegg identifiserer seg som LHBTI-person.

På denne siden følger noen ytringer, opplevelser og temasamtaler om temaet.
.

Tale på Skeive Sørlandsdager i Kristiansand

Line har en selv en sjelden diagnose, og hun er også skeiv. Sommeren 2023 holdt hun en sterk og viktig tale på Skeive Sørlandsdager i Kristiansand, om hvordan man må tørre å være seg selv, og at vi alle må kjempe for å være fri.

Her er talen hun skrev:

Kjære alle sammen

Alle vi som er her har en ting til felles. Vi er alle ulike. Vi sliter med hvert vårt og har vår historie på godt og vondt. Det å være sjelden  er ikke let, det har sine utfordringer. Men også det å ikke være sjelden er tøft til tider. Her er min greie, ikke å være sjelden, men å være skeiv.

Vi alle kjenner på det å være redd for å vise hvem man er. Det er jeg og. Men nå er jeg ferdig med å være redd, ferdig med å være i skapet. Jeg er stolt av å være den jeg er. For det å være i skapet det er ikke gøy. Det er trangt. Det er som å tilpasse deg verden for å passe in. Men når du kommer ut av skapet lever du livet. Det er ikke alltid lett, men du er deg selv. Vi kjemper med dere og til dere. Og til dere som har tenkt å mobbe oss vil jeg bare si: Back off. Så alle sammen, ta vare på hverandre og behold mangfoldig kultur. Denne kampen er ikke ferdig.

Det er folk som blitt banket opp, kastet ut av sine hjem av sin egen mor og far som skulle være der for dem. Folk gjennom fordommer som får angst depresjon og kan få det så mørkt at de velger å forlate livet. Så nei denne kampen er ikke ferdig. Den er ikke ferdig før alle er fri. For ingen er fri før alle er fri. Vi skal kjempe og vi skal vinne.

Husk å være deg selv 😉

.

Erfaringer fra kurset Sjelden og Skeiv

I 2019 arrangerte Frambu kurs for voksne med en sjelden diagnose som på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og/eller kjønnsuttrykk har flere minoritetsstatuser.

Gjennom gruppesamtaler og workshops hadde deltagerne flere viktige refleksjoner rundt å ha en sjelden diagnose og være skeiv. Her kan du se en animert video som oppsummerer hvordan deltagerne opplevde å være sjelden og skeiv:

.

Sjelden og skeiv – livet som trippel minoritet

Her følger et opptak av en panelsamtale i Melahuset under Oslo Pride 20. juni 2021, med mange viktige perspektiver på hvordan det kan være å leve med å være skeiv og i tillegg ha en sjelden diagnose.

Deltagere:
– Krister Fjermestad, psykolog ved Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser
– Siri Espe, rådgiver innen helse ved Unge funksjonshemmede
– Maria Elind, pedagog og avdelingsleder ved Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser
– Eva Henriksen, sentralstyremedlem i Skeiv ungdom (skriftlig bidrag)

.

Linker og ressurser

Her er noen nyttige ressurser om tematikken å være sjelden og skeiv.

Foreningen Fri – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold arbeider politisk og sosialt for mennesker som bryter med normene for kjønn og seksualitet.
 
Skeiv Ungdom – FRIs ungdomsorganisasjon for skeive under 30 år.
 
PUST UT – Et sosialt og inkluderende møtepunkt hvor lesbiske, homofile, bifile, panfile eller transpersoner med utviklingshemning.
 
Landsforeningen for Skeive funkiser – Foreningen som skal skape møteplasser, kompetanseheving, og politisk påvirkning med utgangspunkt i skeive med en funksjonsnedsettelse
 
Rosa kompetanse – FRIs kurs- og kompetansesenter for opplæring innenfor kjønn og seksualitet.
 
.

Vil du dele dette med noen andre?