Hverdag og ventesorg; Hvordan leves livet på lånt tid?

Masteroppgaven “Hverdag og ventesorg; Hvordan leves livet på lånt tid? Et foreldreperspektiv” handler om hvordan det er å være foreldre i familier med barn som har en fremadskridende nevrologisk sykdom og begrenset levetid.

Vil du dele dette med noen andre?