Genetisk veiledning

Personer med en sjelden diagnose bør henvises til avdeling for medisinsk genetikk for å få veiledning.

Spørsmål omkring arvelighet av en sjelden tilstand eller sykdom i en familie kan være meget kompliserte. En spesialist i medisinsk genetikk kan gi informasjon om muligheter for genetisk testing, eventuell bærerstatus, eventuell gjentagelsesrisiko i senere svangerskap, muligheter for fosterdiagnostikk m.m. Slik informasjon kan være til hjelp for enkeltpersoner eller familier i ulike vurderinger.
.

Alle leger kan henvise personer og familier til veiledning ved landets avdelinger for medisinsk genetikk. 

Disse finnes her:

.

Denne siden ble oppdatert 31. oktober 2023

.

Vil du dele dette med noen andre?