Funksjonshemmedes rettigheter i Norge

Illustrasjon av en person som holder opp paragraf-tegn

Rundt 15 prosent av verdens befolkning lever med en funksjonshemning, ifølge WHO. Dette gjør personer med nedsatt funksjonsevne til verdens største minoritet.

Selv om rettighetene i FNs menneskerettighetskonvensjoner gjelder for alle, blir personer med nedsatt funksjonsevne stadig ekskludert fra ulike områder i samfunnet. Derfor har FN vedtatt en egen konvensjon for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Den skal sikre at funksjonshemmede får innfridd menneskerettighetene sine på samme måte som alle andre. Det gjør den ved å stille krav til hvordan medlemslandene skal legge til rette for at også funksjonshemmede kan få oppfylt rettighetene som er nedfelt i andre FN-konvensjoner. Les mer om dette hos Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemning.

Norge har skrevet under og ratifisert konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det betyr at Norge er forplikter til å følge det som står i konvensjonen. Les mer om dette hos Likestillings- og diskrimineringsombudet.

I Norge har vi i tillegg en egen diskriminerings- og tilgjengelighetslov som forbyr diskriminering av personer med nedsatt funksjonsevne i utdanning og på andre samfunnsområder.

Frambu bidrar til at barn, unge og voksne med en sjelden diagnose og deres familier kan leve et liv mest mulig i tråd med egne forutsetninger, ønsker og behov ved å samle, utvikle og spre kunnskap om diagnosene de lever med og tema knyttet til disse. Hvem som helst kan kontakte oss for å få informasjon eller diskutere aktuelle problemstillinger. Vi treffes på telefon 64 85 60 00, info@frambu.no og @frambu.no.

 

 

Vil du dele dette med noen andre?